Largactil (afskráð feb. 2008)

óskráð | Verðflokkur: * | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klórprómazín

Markaðsleyfishafi: óskráð

Largactil inniheldur virka efnið klórprómazín. Lyfið er sefandi og með breitt verkunarsvið. Það hefur hamlandi áhrif á mörg boðefnakerfi í heila og dregur úr sturlunareinkennum vegna geðklofa, oflætis, elliglapa eða inntöku efna (t.d. fíknilyfja eða áfengis). Það hemur einnig hitastjórnun líkamans og getur aukið áhrif verkjastillandi lyfja, svefnlyfja og svæfingalyfja. Auk þessa hefur það róandi áhrif. Klórprómazín má einnig nota við ógleði og langvarandi hiksta. Aukaverkanir af völdum klórprómazíns eru nokkuð algengar. Munnþurrkur og hreyfitruflanir, sem líkjast einkennum parkinsonsveiki, koma oft fyrir. Alvarlegustu aukaverkanir lyfsins eru síðkomnar hreyfitruflanir (tardive dyskinesia) sem koma fram eftir langtímanotkun lyfsins. Þessar aukaverkanir geta orðið óafturkræfar, en í flestum tilfellum ganga þær til baka á nokkrum mánuðum eftir að lyfjagjöf er hætt. Ungir sjúklingar fá þessar aukaverkanir síður og þær ganga frekar til baka hjá þeim eftir að lyfjagjöf lýkur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru háðir ástandi sjúklings. Fullorðnir: 10-200 mg í senn 1-3svar á dag. Börn eldri en 5 ára: Þriðjungur til helmingur af fullorðinsskammti. Börn yngri en 5 ára: 0,5 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag. Töflurnar gleypist heilar.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
30-60 mín.

Verkunartími:
8-12 klst. Þegar lyfið hefur verið notað í langan tíma geta sum áhrif lyfsins varað í nokkrar vikur eftir að töku þess er hætt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta komið fram aftur ef töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Hreyfitruflanir koma fremur fram ef lyfið er notað lengur en í nokkra mánuði í senn. Klórprómazín getur einnig valdið þyngdaraukningu og í sumum tilvikum gulu.


Aukaverkanir

Flestar aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar. Tíðni aukaverkana fer einnig eftir meðferðartíma og við hverju lyfið er notað. Þær algengustu eru þreyta, svimi og munnþurrkur, en parkinsonslík einkenni eru þær aukaverkanir sem takmarka helst notkun lyfsins.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukið ljósnæmi        
Aukin mjólkurmyndun        
Brjóstastækkun karlmanna        
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hraður hjartsláttur, lágur blóðþrýstingur        
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni        
Krampar      
Útbrot, kláði        
Þreyta, svimi, munnþurrkur        
Þvagtregða      
Þyngdaraukning        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með flogaveiki
 • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með parkinsonsveiki
 • þú sért með stækkun í blöðruhálskirtli
 • þú sért með sykursýki
 • þú sért með vanvirkan skjaldkirtil
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú sért með öndunarfærasjúkdóm
 • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum, meðferð hefst oft með smáum skömmtum.

Akstur:
Lyfið getur skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.