Angemin (afskráð jan. 2022)

Kvenhormón | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dróspírenón Estradíól

Markaðsleyfishafi: Bayer Pharma | Skráð: 1. júní, 2005

Angemin inniheldur tvö virk efni, estradíól og dróspírenón. Estradíól er hormón sem líkaminn framleiðir og dróspírenón er samtengt prógestagen. Við tíðahvörf minnkar framleiðsla hormónanna, estradíóls og prógesteróns, og því fylgja ýmis óþægindi, eins og hitakóf, svefntruflanir og óþægindi í fæðingarvegi. Meðferð með Angemin miðar að því að vega upp hormónaskortinn og slá á einkenni af völdum tíðahvarfa. Lyfið er fyrir konur sem eru enn með leg og hafa ekki haft tíðablæðingar í meira en eitt ár. Hormónameðferð eftir tíðahvörf minnkar einnig líkur á beinþynningu þar sem estradíól stuðlar að eðlilegu viðhaldi beina. Dróspírenón hefur sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Dróspírenón er gefið með estradíóli til að hindra ofvöxt í slímhimnu legsins. Angemin viðheldur hinsvegar ekki reglulegum tíðablæðingum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 tafla á dag, helst alltaf á sama tíma dags. Töflurnar gleypist með vatnsglasi. Hver tafla inniheldur 1 mg estradíól og 2 mg dróspírenón.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif koma fram á fyrsta mánuði meðferðar og einkenni hormónaskorts hverfa á nokkrum vikum eða mánuðum.

Verkunartími:
Estradíól er u.þ.b. sólarhring að fara úr líkamanum. Dróspírenón er u.þ.b. 2 vikur að fara úr líkamanum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef fleiri en 48 klst. líða frá síðasta skammti skaltu sleppa þeim sem gleymdist og taka næstu töflu á réttum tíma. Ekki taka tvær töflur í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta skal töku lyfsins í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef stórir skammtar eru teknir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Nánar ákveðið í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytingar í brjóstum      
Gula      
Háþrýstingur      
Hitakóf        
Hvítleit útferð, blæðingartruflanir        
Höfuðverkur, þreyta, ógleði        
Kviðverkir, uppþemba        
Skapgerðarbreytingar        
Stækkun brjósta, stækkun vöðvahnúta í legi      
Verkur í fótum, nára eða fyrir brjósti      
Verkur í útlimum        

Milliverkanir

Lyf sem auka áhrif lifrarensíma, t.d. sum flogaveikilyf eða sýklalyf geta dregið úr virkni lyfsins. Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • einhver í ættinni sé með sykursýki, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með astma
 • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með mígreni
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með rauða úlfa (lupus)
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið á ekki að nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá konum eldri en 65 ára.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.