Atenólól Actavis

Beta-blokkar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Atenólól

Markaðsleyfishafi: Actavis | Skráð: 1. apríl, 1987

Atenólól tilheyrir flokki lyfja sem kallast beta-blokkarar. Lyf í honum hindra áhrif boðefnanna adrenalíns og noradrenalíns á ýmis líffæri eins og á hjarta og æðar. Beta-blokkarar skiptast í undirflokka eftir eiginleikum sínum, hvort þeir hafi sérhæfð áhrif á hjarta eða hvort þeir komist til miðtaugakerfis eða ekki. Atenólól hefur sérhæfð áhrif á hjartavöðva þar sem það minnkar samdráttarkraft hjartans og hjartsláttartíðni. Vegna sérhæfni sinnar hefur atenólól færri aukaverkanir en ósérhæfðir beta-blokkarar, t.d. hefur það lítil áhrif á lungu og astmasjúklingar þola það vel. Atenólól hefur aftur á móti ekki jafn breitt notkunarsvið og ósérhæfðu lyfin og það er því aðeins notað við háþrýstingi og hjartaöng.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
50-200 mg á dag tekið inn í 1-2 skömmtum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
3 klst.

Verkunartími:
24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu skammtinn um leið og þú manst eftir honum. Ef færri en 8 klst. eru til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómur getur versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru þreyta og slappleiki og koma fyrir hjá 0,5-5% þeirra sem taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hand- eða fótkuldi        
Hjartsláttartruflanir, hægur hjartsláttur      
Kviðverkir, niðurgangur        
Ógleði og uppköst        
Skapgerðarbreytingar        
Útbrot, kláði        
Verkur fyrir brjósti, mæði      
Þreyta, slappleiki        

Milliverkanir

Sé lyfið tekið með öðrum blóðþrýstingslækkandi lyfjum geta áhrif þeirra magnast. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • lítið blóðflæði sé til útlima (kemur fram sem hand- eða fótkuldi)
  • þú sért með astma eða annan lungnasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Minni skammtar eru notaðir ef nýrnastarfsemi er skert.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur dregið úr áhrifum atenólóls á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.