Edronax

Geðdeyfðarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt.

Virkt innihaldsefni: Reboxetín

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. júní, 2000

Edronax inniheldur virka efnið reboxetín. Lyfið er geðdeyfðarlyf, notað til bráðrar meðferðar á geðdeyfð og til að viðhalda bata hafi meðferð með lyfinu borið árangur. Reboxetín hefur sérhæfð áhrif á virkni taugaboðefnisins noradrenalíns í heila, en áhrif á noradrenalín eru meðal mikilvægustu verkunarmáta þekktra geðdeyfðarlyfja. Reboxetín hefur nánast engin áhrif á önnur taugaboðefni í heilanum. Reboxetín hefur ekki eins róandi verkun og er laust við margar aukaverkanir sem eldri tegundir af geðdeyfðarlyfjum hafa.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
4-6 mg í senn 2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 2 vikur.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Helstu aukaverkanir lyfsins eru munnþurrkur, hægðatregða, svefntruflanir, aukin svitamyndun og aukin hjartsláttartíðni. Aukin hjartsláttartíðni er algengari hjá fullorðnum sjúklingum en ungum. Getuleysi er þekkt séu stórir skammtar af lyfinu teknir. Aukaverkanir við notkun til lengri tíma eru ekki aðrar en við skammtímanotkun.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun        
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Lystarleysi        
Munnþurrkur, hægðatregða        
Sjónstillingartruflanir        
Skapgerðarbreytingar        
Svimi þegar staðið er upp        
Svimi, svefnleysi        
Truflun á kynlífi karla        
Útbrot og mikill kláði        
Þvagfærasýkingar        
Þvagtregða        

Milliverkanir

Umbrot reboxetíns í líkamanum er ekki þekkt og því er erfitt að vita við hvaða lyf það milliverkar.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sjúkdóm í blöðruhálskirtli
  • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað eldra fólki.

Akstur:
Lyfið getur dregið úr aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins. Almennt er mælt gegn því að neyta áfengis samhliða meðferð með geðdeyfðarlyfjum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.