Ery-Max (afskráð ágúst 2021)

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Erýtrómýcín

Markaðsleyfishafi: Recip | Skráð: 1. janúar, 1986

Erýtrómýcín er allbreiðvirkt sýklalyf. Það tilheyrir flokki sýklalyfja sem kallast makrólíðar, en þau hindra vöxt baktería með því að stöðva próteinframleiðslu þeirra. Erýtrómýcín er notað við ýmsum sýkingum af völdum baktería sem eru næmar fyrir því, t.d. sýkingum í öndunarfærum eða húð og klamydíusýkingum. Verkunarsvið erýtrómýcíns skarast að nokkru við verkun pensilínlyfja. Lyfið er því oft notað í stað pensilíns þegar sjúklingur hefur ofnæmi fyrir pensilínsamböndum. Eins og önnur breiðvirk sýklalyf getur erýtrómýcín raskað eðlilegri bakteríuflóru líkamans og því getur fylgt aukin hætta á sýkingum af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Sýruhjúphylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn þyngri en 35 kg: 500-2000 mg á dag í 2-4 skömmtum. Börn 25-35 kg: 250 mg í senn 2svar á dag. Hylkin gleypist heil. Má hvorki tyggja þau né mylja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu. Eftir inntöku nær lyfið hámarksþéttni í blóði á 4 klst.

Verkunartími:
Misjafn eftir því hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagskammtinum með reglulegu millibili það sem eftir er dags. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur upp og að bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Erýtrómýcín er almennt ekki notað nema til skamms tíma. Sé það notað í langan tíma verður hætta á því að það valdi lifrarskemmdum og þá er æskilegt að fylgst sé reglulega með lifrarstarfsemi.


Aukaverkanir

Einkenni frá meltingarvegi eru algengust, en 10-15% finna fyrir óþægindum í upphafi meðferðar. Í mörgum tilfellum mildast einkennin þegar meðferð heldur áfram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Ógleði, niðurgangur, magaóþægindi        
Tímabundin heyrnarskerðing      
Útbrot        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið getur aukið líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum léttari en 25 kg.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.