Fenantoin Meda

Flogaveikilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fenýtóín

Markaðsleyfishafi: Meda | Skráð: 1. júní, 2004

Fenýtóín er notað við flogaveiki. Flogaveikiseinkenni stafa af óeðlilega mikilli virkni taugafrumna í heila og hárri tíðni taugaboða. Breytingarnar geta verið bundnar við lítinn hluta heilans eða náð yfir stóran hluta hans. Fenýtóín vinnur gegn flogaköstum með því að takmarka útbreiðslu taugaboða til heilans. Lyfið virkar á margar tegundir flogaveiki, staðbundin flog og krampaflog, en það hefur ekki áhrif á störuflog.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir. Algengustu skammtar eru: Fullorðnir: 4-5 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag. Börn: 5-8 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Mjög einstaklingsbundið.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Hafðu samband við lækni ef fleiri en einn skammtur gleymast. Ekki taka tvo skammta í einu nema samkvæmt ráði læknis.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Flogum getur fjölgað og þau jafnvel orðið alvarlegri ef töku lyfsins er hætt, sérstaklega ef skammtar eru ekki minnkaðir smám saman.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við sljóleika, skerta meðvitund eða öndunarerfiðleika skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Fenýtóín getur valdið blóðbreytingum, því þarf að fylgjast reglulega með blóði. Áhrif á húð, tannhold og beinvöxt geta komið fram þegar lyfið er notað lengi.


Aukaverkanir

Nánast allir finna fyrir einhverjum aukaverkunum. Aukaverkanirnar eru yfirleitt vægar og valda venjulega ekki verulegum óþægindum. Algengast er að finna fyrir syfju og skertri einbeitingu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin tíðni beinbrota      
Aukinn hárvöxtur        
Bólga í húð eða slímhúð, hár hiti    
Erfiðleikar við að samhæfa hreyfingar        
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hækkun á blóðsykri      
Ofvöxtur tannholds        
Ósjálfráðar augnhreyfingar og sjóntruflanir        
Skjálfti        
Syfja, svimi        
Útbrot og mikill kláði        

Milliverkanir

Fenýtóín getur haft áhrif á mörg önnur lyf og mörg önnur lyf geta haft áhrif á fenýtóín. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins. Almennt skal gæta varúðar þegar fenýtóín er notað samhliða öðrum lyfjum.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið hefur áhrif á fóstur og/eða nýbura. Ekki ætti að nota lyfið nema gagnsemi þess fyrir móður sé talin vega þyngra en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk í það miklu magni að það getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Auk þeirra áhrifa sem flogaveikin hefur sjálf, getur lyfið skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins og því á ekki að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Mikilvægt er að bursta tennur 2svar á dag með flúortannkremi til að vinna gegn ofvexti í tannholdi og tannskemmdum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.