Fenemal Meda

Flogaveikilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fenóbarbítal

Markaðsleyfishafi: Meda | Skráð: 1. júní, 2004

Fenóbarbítal er notað við flogaveiki. Flogaveikiseinkenni stafa af óeðlilega mikilli virkni taugafrumna í heila og hárri tíðni taugaboða. Breytingarnar geta verið bundnar við lítinn hluta heilans eða náð yfir stóran hluta hans. Fenóbarbítal vinnur gegn flogaköstum með því að takmarka útbreiðslu taugaboða til heilans og einnig hækkar það krampaþröskuldinn. Lyfið virkar á margar tegundir flogaveiki, staðbundin flog og krampaflog, en það hefur ekki áhrif á störuflog.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir. Algengustu skammtar eru: Fullorðnir: 1-3 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag í einum skammti. Börn yngri en 10 ára: 2-5 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag í 2 skömmtum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Einstaklingsbundið.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Hafðu samband við lækni ef fleiri en einn skammtur gleymast. Ekki taka tvo skammta í einu nema samkvæmt ráði læknis.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Flogum getur fjölgað og þau jafnvel orðið alvarlegri ef töku lyfsins er hætt, sérstaklega ef skammtar eru ekki minnkaðir smám saman.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við sljóleika, skerta meðvitund eða öndunarerfiðleika skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með styrk fenóbarbítals í blóði. Bein geta einnig orðið stökkari við langtímanotkun.


Aukaverkanir

Nánast allir finna fyrir einhverjum aukaverkunum. Aukaverkanir lyfsins eru yfirleitt vægar og valda venjulega ekki verulegum óþægindum. Oftast er um að ræða syfju og skerta einbeitingu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin tíðni beinbrota      
Erfiðleikar við að samhæfa hreyfingar        
Ósjálfráðar augnhreyfingar og sjóntruflanir        
Rugl hjá öldruðum        
Skapstyggð hjá börnum        
Syfja og skert einbeiting        
Útbrot      

Milliverkanir

Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og valeriana geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið hefur áhrif á fóstur og/eða nýbura. Ekki ætti að nota lyfið nema gagnsemi þess fyrir móður sé talin vega þyngra en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk í það miklu magni að það getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Auk þeirra áhrifa sem flogaveikin hefur sjálf, getur lyfið skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins og meiri hætta er á alvarlegum aukaverkunum. Því á ekki að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og keppni.

Annað:
Nauðsynlegt er að bursta tennurnar 2svar á dag með flúortannkremi, til að vinna gegn tannskemmdum af völdum munnþurrks.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.