Glinor (afskráð jan. 2022)

Ofnæmislyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Natríumkrómóglíkat

Markaðsleyfishafi: Ratiopharm | Skráð: 1. mars, 2015

Glinor inniheldur natríumcromoglicat sem hindrar losun boðefna sem valda bólgu. Lyfið er notað til meðhöndlunar á ofnæmisbólgu í nefi, algeng einkenni eru hnerri, nefrennsli, kláði og nefstífla.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Nefúði

Venjulegar skammtastærðir:
1 púst í hvora nös 2-4 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar að virka á nokkrum klst. og full virkni kemur á nokkrum dögum.

Verkunartími:
4-6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Augndropa á að geyma á dimmum stað í upphaflegum umbúðum. Augndropa skal nota innan 4ra vikna frá því að glasið er opnað.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting og sviði í auga        
Roði og bólga í augum eða augnlokum        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin skaðleg áhrif á fóstur hafa komið fram við notkun natríumcromoglicats. Engu að síður skal forðast notkun á fyrsta þriðjungi meðgöngu og einungis skal nota lyfið á seinni stigum meðgöngu ef þörf er á.

Brjóstagjöf:
Natríumcromoglicat skilst að litlu magni út í brjóstamjólk. Þessi útskilnaður er sennilega skaðlaus en einungis skal nota lyfið hjá mæðrum með barn á brjósti ef þörf er á.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Glinor nefúði hefur engin áhrif á hæfileika til aksturs eða notkunar véla.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Rotvarnarefni í augndropunum geta skemmt mjúkar augnlinsur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.