Lanoxin mite

Hjartasjúkdómalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Digoxín

Markaðsleyfishafi: Aspen Pharma

Lanoxin mite er hjartalyf. Virka efnið digoxín eykur samdráttarkraft hjartans og hægir á hjartslætti. Digoxín er notað til þess að viðhalda starfsemi hjartans og eðlilegu blóðflæði um líkamann eftir hjartabilun. Áhrif þess eru mest þegar hjartsláttaróregla fylgir hjartabiluninni, þ.e. þegar gáttir hjartans flökta eða hjartsláttur er of hraður. Digoxín er einnig notað við hraðtakti í hjartanu þegar sjúklingar þola ekki önnur lyf sem eru notuð við þessu ástandi. Læknandi skammtar digoxíns eru litlu minni en þeir skammtar sem valda eitrunum og því þarf að gæta sérstakrar varúðar þegar lyfið er notað.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir aldri, þyngd og nýrnastarfsemi. Fullorðnir og börn eldri en 10 ára: Viðhaldsskammtur er oft 0,125-0,75 mg á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
30-120 mín.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því ef það er innan 12 klst. Ef fleiri en 12 klst. eru liðnar frá því að taka átti skammtinn skaltu sleppa honum og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu. Hafðu samband við lækni ef lyfið gleymist í tvo eða fleiri daga í röð.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdómsins geta versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef vart verður við hjartsláttarónot, máttleysi, brjóstverk eða skerta meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Æskilegt er að fylgst sé reglulega með þéttni digoxíns og salta í blóði.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru yfirleitt skammtaháðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Lystarleysi        
Ógleði og uppköst        
Óreglulegur hjartsláttur      
Rugl        
Sjóntruflanir ? þokusýn eða litabreytingar      
Útbrot, kláði        

Milliverkanir

Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með öndunarfærasjúkdóm
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir fyrir börn yngri en 10 ára.

Eldra fólk:
Viðkvæmara fyrir eitrunum af völdum lyfsins. Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Í fáum tilfellum getur lyfið skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins. Sjúklingar með hjartabilun ættu þó alltaf að halda áfengisneyslu í lágmarki.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.