Lidokain FarmaPlus

Staðdeyfilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Lídókaín

Markaðsleyfishafi: FarmaPlus | Skráð: 1. apríl, 2012

Lidokain FarmaPlus inniheldur virka efnið lídókaín. Lídókaín er dæmigert staðdeyfilyf sem hindrar taugaboð. Staðdeyfilyf verka með því að hindra myndun og flutning taugaboða um taugar og taugaenda. Lidokain FarmaPlus er notað fyrir minni háttar aðgerðir þar sem þörf er á deyfingu, t.d. í fingrum, tám, eyrum, nefi og getnaðarlim.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknir metur skammtastærðir út frá tegund deyfingar og líkamsástandi sjúklings.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Staðdeyfandi verkun lídókaíns kemur fram á nokkrum mínútum, háð tegund deyfingar.

Verkunartími:
Misjafn eftir tegund deyfingar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Við ofskömmtun með lídókaíni sjást einkenni frá heila, hjarta og æðakerfi. Meðferð er eftir einkennum.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hjartastopp    
Hægur hjartsláttur, breyting á blóðþrýstingi        
Meðvitundarleysi og krampar    
Ógleði og uppköst        
Svimi, náladofi        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir tegund deyfingar og líkamsástandi.

Eldra fólk:
Skammtar eru háðir tegund deyfingar og líkamsástandi.

Akstur:
Lyfið getur skert hreyfigetu og samhæfni tímabundið.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Nauðsynlegur búnaður og lyf til eftirlits og endurlífgunar skal vera til taks.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.