Lomir Retard

Kalsíumgangalokar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ísradipín

Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare | Skráð: 1. apríl, 1992

Lomir Retard tilheyrir flokki lyfja sem kallast kalsíumblokkarar. Lyf í þessum flokki hindra flæði kalsíums inn í vöðvafrumur en kalsíum er nauðsynlegt fyrir samdrátt vöðvafrumna. Vöðvafrumur í líkamanum innihalda mismikið kalsíum og eru því ekki allar jafn háðar flæði kalsíums inn í frumuna. Áhrif kalsíumblokkara eru því að mestu bundin við frumurnar með lítið kalsíum, þ.e. vöðvafrumur í æðaveggjum og hjartavöðva. Kalsíumblokkarar eru síðan flokkaðir innbyrðis eftir því hvort áhrif þeirra beinast að æðum eða hjarta. Virka efnið ísradipín hefur fyrst og fremst æðavíkkandi áhrif. Það víkkar bæði kransæðar og slagæðar, minnkar með því blóðþrýsting og eykur blóðflæði til hjartavöðva. Lomir Retard er notað við of háum blóðþrýstingi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðahylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
5 mg einu sinni á dag. Forðahylkin gleypist heil.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
2-3 klst. eftir stakan skammt. Lækkun á blóðþrýstingi kemur fram eftir 1 viku og hámarksáhrif nást eftir 3-4 vikur.

Verkunartími:
24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Greipaldinsafi getur haft áhrif á útskilnað ísradipíns úr líkama.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdóms geta versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Flestar aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar, þ.e. þær eru meira áberandi við stærri skammta, og byggjast á æðavíkkandi áhrifum lyfsins. Aukaverkanir eru tíðari í upphafi meðferðar en mildast með tímanum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur í ökklum        
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hjartsláttarónot      
Höfuðverkur, þreyta, svimi        
Roði í andliti        
Skapgerðarbreytingar        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Samhliða meðferð með öðrum blóðþrýstingslækkandi lyfjum getur aukið blóðþrýstingslækkandi verkun ísradipíns. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með aðra hjarta- eða æðasjúkdóma
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða og aukið líkur á aukaverkunum lyfsins. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.