Micardis (Afskráð apríl 2022)

Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Telmisartan

Markaðsleyfishafi: Boehringer Ingelheim | Skráð: 1. febrúar, 2008

Micardis inniheldur virka efnið telmisartan. Það er hjartalyf sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast angíótensín II blokkar. Það hindrar áhrif angíótensíns II, eins öflugasta æðaþrengjandi efnis í líkamanum. Auk æðaþrengjandi áhrifa minnkar angíótensín II vatnsútskilnað í nýrum, eykur rúmmál blóðs og stuðlar frekar að því að blóðþrýstingur hækkar. Telmisartan lækkar því blóðþrýsting með því að víkka út æðar og skilja vatn út úr líkamanum. Micardis er notað við of háum blóðþrýstingi. Þegar þörf er á mikilli lækkun blóðþrýstings er lyfið gefið með þvagræsilyfjum t.d. hýdróklórtíazíði. Telmisartan veldur færri aukaverkunum en þau lyf sem hindra myndun angíótensíns II og það þolist yfirleitt betur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Tölfur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
20-80 mg í senn einu sinni á dag, helst alltaf á sama tíma dags.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 3 klst. Hámarksblóþrýstingslækkandi verkun kemur fram innan 4-8 vikna.

Verkunartími:
A.m.k. 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Rannsóknir sýna að aukaverkanir eru álíka miklar og hjá einstaklingum sem fá lyfleysu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Exem        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Kviðverkir, niðurgangur, meltingartruflanir, vindgangur        
Liðverkur, bakverkur, vöðvakrampar eða verkir í útlimum, vöðvaverkur        
Sýkingar, flensulík einkenni        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Verkur fyrir brjósti        

Milliverkanir

Fylgjast þarf vel með kalíumþéttni í blóði hjá einstaklingum sem fá telmisartan og taka kalíumsparandi þvagræsilyf eða kalíum inn aukalega. Það á við um önnur lyf sem geta aukið kalíum í blóði. Einnig er æskilegt að fylgjast með styrk litíums í blóði við samtímis notkun telmisartans og litíumsalta. Önnur blóðþrýstingslækkandi lyf geta aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif telmisartans. Sefandi lyf og þunglyndislyf geta aukið líkur á stöðubundnum lágþrýstingi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með aðra hjartasjúkdóma
  • þú sért með gallteppu
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir nýlega fengið mikinn niðurgang eða uppköst
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með aldósterónheilkenni

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Ekki er vitað hvort lyfið hefur áhrif á hæfni til aksturs en lyfið getur valdið svima og sleni. Ekki skal aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða. Ekki er æskilegt að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.