Optinate Septimum

Lyf við sjúkdómum í beinum | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Rísedrónat

Markaðsleyfishafi: Sanofi - Aventis | Skráð: 1. desember, 2002

Optinate Septimum er notað við beinþynningu eftir tíðahvörf, til að draga úr hættu á brotum í hrygg og mjöðm. Lyfið er einnig gefið karlmönnum ef mikil hætta er á beinbroti. Virka efnið rísedrónat er pýridinýl bífosfónat, virkni þess er fólgin í því að rísedrónat binst hýdroxýapatíti í beinum og hindrar endurfrásog úr beinum af völdum beinæta (osteoclasts). Umsetning beina minnkar á meðan virkni beinkímafrumna (osteoblasta) og útfelling steinefna í beinum skerðist. Rísedrónat vinnur á beinætum og endurfrásogi úr beinum af miklum krafti. Það eykur beinmassa og líftæknilegan styrkleika stoðgrindar, eða allt eftir magni þess sem er gefið.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Ein 35 mg tafla vikulega, alltaf á sama vikudegi. Töflurnar takist í uppréttri stöðu a.m.k. ½ klst. áður en fyrstu máltíðar eða drykkjar dagsins er neytt eða önnur lyf eru tekin. Töflurnar gleypist heilar með fullu glasi af venjulegu vatni. Má hvorki sjúga þær né tyggja. Ekki má leggjast út af næstu 30 mín. eftir inntöku.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif sjást innan mánaðar.

Verkunartími:
A.m.k. 1 vika.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Nauðsynlegt er að neyta kalkríkrar fæðu og D-vítamíns.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Haltu síðan áfram að taka eina töflu á viku sama dag og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómurinn getur versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef teknir eru of stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skaltu hafa samband við lækni. Einnig skalt þú drekka mjólk eða taka inn sýrubindandi lyf til að draga úr líkum á því að einkenni komi fram.

Langtímanotkun:
Endurmeta skal meðferðina reglulega, sérstaklega ef hún hefur staðið í a.m.k. 5 ár.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru yfirleitt vægar eða í meðallagi miklar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóðug uppköst eða blóð í hægðum      
Bólga í auga      
Höfuðverkur        
Kviðverkir, niðurgangur og hægðatregða        
Kyngingartregða, sár í vélinda og bólgin tunga      
Ógleði, meltingartruflanir        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Verkir í vöðvum og beinum        
Verkur fyrir brjósti, mæði      
Tannverkir      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með krabbamein
  • þú sért með blóðkalsíumlækkun
  • þú sért með tannverki
  • þú sért með sögu um kvilla í vélinda
  • þú getir verið í uppréttri stöðu í a.m.k. 30 mín.

Meðganga:
Barnshafandi konur mega ekki nota lyfið.

Brjóstagjöf:
Konur með barn á brjósti mega ekki nota lyfið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins. Sé áfengis neytt í miklu magni eykst hættan á byltum sem eykur hættuna á að sjúklingar detti og brotni.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.