Oxybutinin Mylan

Þvagfæralyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Oxýbútýnín

Markaðsleyfishafi: Mylan | Skráð: 1. maí, 2013

Oxýbútýnín, virka efnið í lyfinu, virkar krampalosandi á þvagfæri. Það hefur bæði bein, slakandi áhrif á vöðva þvagblöðrunnar og vinnur á móti taugaboðefni sem örvar samdrátt vöðvanna. Oxýbútýnín er notað til að draga úr tíðum þvaglátum og hindra þvagmissi. Taugaboðefnið sem veldur samdrætti í þvagblöðruvöðvum hefur áhrif víðar í líkamanum. Margar aukaverkanir oxýbútýníns, eins og munnþurrkur og hægðatregða, stafa af því að það dregur almennt úr áhrifum þessa boðefnis, þótt áhrifin verði alltaf mest á þvagblöðruvöðvann.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 5 mg í senn 2-3svar á dag. Börn eldri en 5 ára: 2,5 mg í senn 2-3svar á dag. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið nær hámarksþéttni í blóði 30-60 mín. eftir stakan skammt.

Verkunartími:
6-10 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin. Ekki er þó útilokað að greipaldinsafi geti haft áhrif á virkni lyfsins.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni geta komið fram aftur þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef stórir skammtar eru teknir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Munnþurrkur er algengasta aukaverkun lyfsins og kemur fram hjá um 30% þeirra sem taka það inn.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brjóstsviði        
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur        
Höfuðverkur, svimi, þreyta        
Kviðverkir, hægðatregða        
Munnþurrkur        
Ógleði, uppköst, lystarleysi        
Roði        
Sjóntruflanir        
Skapgerðarbreytingar        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þvagtregða        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með sjúkdóm í meltingarfærum
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú hafir sjúkdóm í blöðruhálskirtli eða neðri hluta þvagrásar
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 5 ára.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sjóntruflunum og svima. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Hamlar myndun vasópressíns í heiladingli og eykur þannig þvagmyndun. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.