Stemetil (afskráð júlí 2021)

Sefandi lyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Próklórperazín

Markaðsleyfishafi: Sanofi - Aventis | Skráð: 1. júní, 1981

Stemetil inniheldur virka efnið próklórperazín. Lyfið er í flokki sefandi lyfja og hefur breitt verkunarsvið. Það hefur hamlandi áhrif á mörg boðefni í heila sem skýrir hina fjölbreytilegu verkun þess. Próklórperazín er notað við geðtruflunum og geðveiki en mest er lyfið notað við ógleði, uppköstum, svima og til að auka áhrif verkjalyfja. Áhrif próklórperazíns gegn ógleði og uppköstum eru mjög öflug. Auk þess er lyfið notað við fráhvarfseinkennum eftir áfengis- og eiturlyfjanotkun. Þar sem lyfið verkar svona víða eru aukaverkanir í kjölfar þess nokkuð algengar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og fara eftir ástandi sjúklings.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
Mismunandi eftir sjúklingum og sjúkdómi.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Notkun í lengri tíma en nokkra mánuði getur leitt til síðkominna hreyfitruflana (tardive dyskinesia). Þær koma fram sem ósjálfráðar hreyfingar, oftast í andlitsvöðvum. Líkurnar aukast eftir því sem lyfið er notað lengur. Þessar aukaverkanir geta verið óafturkræfar, en í flestum tilfellum ganga þær til baka á nokkrum mánuðum eftir að lyfjagjöf er hætt. Ungir sjúklingar fá síður þessar aukaverkanir og þær ganga frekar til baka hjá þeim eftir að lyfjagjöf hættir.


Aukaverkanir

Aukaverkanir við notkun lyfsins eru skammtaháðar. Tíðni aukaverkana fer einnig eftir meðferðartíma og við hverju lyfið er notað. Algengustu aukaverkanir eru þreyta, svimi og munnþurrkur. Við langtímanotkun er hætta á síðkomnum hreyfitruflunum sem er mjög alvarleg aukaverkun og takmarkar notkun lyfsins.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brjóstastækkun karlmanna        
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hjartsláttartruflanir      
Hraður hjartsláttur        
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þreyta, svimi, munnþurrkur        
Þvagtregða      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með flogaveiki
 • þú sért með gláku
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með parkinsonsveiki
 • þú sért með sykursýki
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú sért með öndunarfærasjúkdóm
 • þú sért með þvagtregðu
 • þú takir einhver önnur lyf
 • það séu þrengsli í vélinda eða fyrirstaða í meltingarvegi

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Skammtastærðir eru einstaklingsbundnar.

Akstur:
Lyfið getur haft slævandi áhrif og þannig haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.