Trinovum 28

Getnaðarvörn | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Etinýlestradíól Noretísterón

Markaðsleyfishafi: Janssen-Cilag | Skráð: 1. janúar, 1993

Trinovum 28 er getnaðarvarnarlyf. Það flokkast sem þriggja fasa samsett, lágskammta getnaðarvarnarlyf og inniheldur tvö virk efni (hormón), noretísterón og etinýlestradíól. Noretísterón er samtengt hormón sem hefur sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Etinýlestradíól verkar eins og kvenhormónið estradíól, en verkunartími þess er þó lengri þegar það er tekið inn. Annað virka efnið, noretísterón, er gefið í misstórum skömmtum yfir tímabilið til þess að líkja eftir venjulegum tíðahring. Getnaðarvörn lyfsins felst fyrst og fremst í því að koma í veg fyrir egglos. Jafnframt þessu hafa hormónin áhrif á slímmyndun í leghálsinum og sæðisfrumur komast því síður upp í legið og erfitt er fyrir frjóvgað egg að festast í slímhúð legsins. Munurinn á Trinovum og Trinovum 28 er sá að Trinovum inniheldur 21 töflu í spjaldi og á milli spjalda er gert 1 viku hlé á töflutöku þar sem Trinovum 28 inniheldur 28 töflur í spjaldi, ekkert hlé er gert og síðustu 7 töflurnar hafa að geyma óvirkt efni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Sama notkun og fyrir Trinovum, nema ekkert töfluhlé er gert heldur eru grænu töflurnar teknar síðustu 7 dagana og á þeim tíma verða tíðablæðingar. Eftir hvert spjald er strax byrjað á næsta spjaldi daginn eftir. Hver hvít tafla inniheldur 0,5 mg noretísterón og 35 míkrógrömm etinýlestradíól, hver ljósferskjulit tafla inniheldur 0,75 mg noretísterón og 35 míkrógrömm etinýlestradíól, hver ferskjulit tafla inniheldur 1 mg noretísterón og 35 míkrógrömm etinýlestradíól og hver græn tafla inniheldur 93,4 mg laktósu (óvirkt efni).

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið veitir örugga getnaðarvörn strax frá fyrsta degi ef töflurnar eru teknar samkvæmt leiðbeiningum.

Verkunartími:
Lyfið veitir örugga getnaðarvörn á meðan það er tekið samkvæmt leiðbeiningum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin. Samsettar getnaðarvarnatöflur geta þó hindrað útskilnað koffeins úr líkamanum. Æskilegt er að draga úr koffeinneyslu á meðan lyfið er tekið.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Gleymist að taka töflu þá er best að taka töfluna strax og munað er eftir henni. Næsta tafla er svo tekin á venjulegum tíma. Líði fleiri en 36 klst. milli inntöku taflna þá er getnaðarvörnin ekki lengur örugg. Aðra getnaðarvörn þarf þá að nota samtímis töflunum næstu 7 dagana.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku getnaðarvarnarlyfja hvenær sem hentar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Ákveðið nánar í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Fyrstu mánuðina finna margar konur (10-30%) fyrir einkennum eins og spennu í brjóstum, ógleði og smáblæðingum. Þessar aukaverkanir hverfa yfirleitt á 2-4 mánuðum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólga eða verkir í fótum eða nára, verkur fyrir brjósti    
Breytingar á kynhvöt        
Gula, mjög mikill kláði    
Höfuðverkur, ógleði        
Mæði, mjög mikill höfuðverkur, sjóntruflanir    
Smáblæðingar        
Spenna í brjóstum        
Þunglyndi, skapsveiflur        
Þyngdarbreyting, bjúgur        

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins. Auk þess geta getnaðarvarnartöflur minnkað sykurþol og aukið þörf sykursjúkra einstaklinga fyrir insúlín eða önnur sykursýkislyf.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • einhver í ættinni sé með sykursýki, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með bólgusjúkdóm í þörmum
 • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með mígreni
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með rauða úlfa (lupus)
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú reykir
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með brisbólgu
 • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Hætta á því að lyfið hafi áhrif á fóstur er þó talin hverfandi í þeim skömmtum sem það er notað.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið. Samsettar getnaðarvarnartöflur geta dregið úr magni og gæðum brjóstamjólkur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið er eingöngu ætlað konum á barneignaraldri.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Reykingar auka hættuna á aukaverkunum, s.s. blóðtappa af völdum estrógena.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.