Vallergan

Ofnæmislyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Alímemazín

Markaðsleyfishafi: Sanofi - Aventis | Skráð: 1. desember, 1972

Alímemazín, virka efnið í Vallergan, hindrar áhrif histamíns víða í líkamanum, en histamín er það efni sem veldur helstu einkennum ofnæmis. Með því að koma í veg fyrir virkni histamíns má minnka einkenni ofnæmis eða koma í veg fyrir þau. Vallergan er notað gegn ofnæmi, ofnæmisbólgum í nefi, kláða og ofsakláða. Alímemazín hefur einnig róandi og svæfandi verkun og er því stundum notað sem róandi lyf eða svefnlyf.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Við svefnleysi, fullorðnir og börn 2ja ára og eldri: 12,5-25 mg ½-1 klst. fyrir svefn. Við ofnæmi og kláða, fullorðnir: 10 mg í senn 3-4 sinnum á dag. Börn 2-14 ára: 2,5-6,25 mg í senn 3-4 sinnum á dag. Hver ml inniheldur 5 mg af alímemazíni. Fullorðnir, við ofnæmi og kláða: 10 mg í senn 3-4 sinnum á dag. Við svefntruflunum: 10-30 mg ½-1 klst. fyrir svefn. Börn 1-14 ára, við ofnæmi og kláða: 10-25 mg á dag, tekið í 3-4 skömmtum yfir daginn, og stærsta skammtinn má gefa að kvöldi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
½-1 klst. Einkenni ofnæmis geta þó varað í nokkra daga eftir að byrjað er að taka lyfið.

Verkunartími:
6-8 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Ef munnþurrkur er viðvarandi getur þurrkurinn haft áhrif á slímhúðina í munninum og tannholdið. Ósjálfráðar hreyfingar hafa komið fram í stöku tilfellum eftir töku lyfsins í langan tíma.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru tíðari eftir því sem skammtar eru stærri og lyfið er tekið í lengri tíma.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hraður hjartsláttur      
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni      
Höfuðverkur, svimi, svefnhöfgi        
Meltingaróþægindi, munnþurrkur        
Nefstífla        
Þvagtregða      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með flogaveiki
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir.

Eldra fólk:
Getur verið viðkvæmara fyrir sumum aukaverkunum lyfsins.

Akstur:
Lyfið getur skert aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki er æskilegt að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.