Vancomycin Xellia

Þarmasýkingalyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Vankómýcín

Markaðsleyfishafi: Xellia Pharmaceuticals | Skráð: 1. janúar, 2011

Vankómýcín er sýklalyf sem hefur frekar þröngt verkunarsvið, en það er einungis virkt gegn sumum bakteríusýkingum og þá einna helst sýkingum af völdum gram jákvæðra baktería. Vankómýcín tilheyrir flokki sýklalyfja sem kallast glýkópeptíð. Lyf í honum drepa bakteríur með því að hafa áhrif á myndun frumuveggs bakteríanna. Vankómýcín frásogast nær ekkert frá meltingarvegi og er því bara notað til staðbundinnar meðferðar á sýkingum í meltingarvegi, eða þar sem hættuminni lyf koma ekki að gagni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 125-500 mg í senn 4 sinnum á dag í u.þ.b. 5 daga. Börn: 50 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag í 4 skömmtum. Hylkin gleypist heil.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu.

Verkunartími:
Misjafn eftir því hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagskammtinum með reglulegu millibili það sem eftir er dags. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta því að sýkingin nái sér aftur á strik og að bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Vankómýcín er aðeins notað í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Þar sem lyfið frásogast nánast ekkert frá meltingarvegi eru almennar aukaverkanir fátíðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Heyrnatap, suð fyrir eyrum      
Hiti, hrollur, svimi        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Vöðvakrampar og verkir í brjósti og hrygg        

Milliverkanir

Gæta skal varúðar við samtímis notkun lyfja sem hafa áhrif á miðtaugakerfið og/eða nýru (sum þvagræsilyf).

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með þarmakvilla

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Skammta þarf að minnka ef nýrnastarfsemi er skert.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.