Surmontil (Afskráð júlí 2021)

Geðdeyfðarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Trímípramín

Markaðsleyfishafi: Sanofi - Aventis

Surmontil inniheldur virka efnið trímípramín og er notað við geðdeyfð. Það tilheyrir flokki þríhringlaga geðdeyfðarlyfja sem svo eru nefnd vegna efnafræðilegrar byggingar sinnar. Lyf í þessum flokki voru þau fyrstu sem notuð voru við geðdeyfð, en verkunarmáti og aukaverkanir þeirra flestra er svipaður. Þau hafa áhrif á flest einkenni geðdeyfðar, bæta skap og matarlyst, auka líkamlega virkni og áhuga á daglegu lífi. Þessi áhrif koma aðeins fram hjá sjúklingum með geðdeyfð en sjást ekki ef heilbrigðir taka lyfin. Helstu gallar þríhringlaga geðdeyfðarlyfjanna eru þeir að aukaverkanir eru nokkuð tíðar og að töluverð hætta er á eiturverkunum ef mjög stórir skammtar eru teknir. Auk þessa hefur trímípramín nokkuð róandi og kvíðastillandi áhrif. Það hentar því vel þegar kvíði eða svefntruflanir fylgja geðdeyfð. Trímípramín vegur einnig upp þær breytingar sem verða á svefnmynstri sjúklinga með geðdeyfð og svefninn verður eðlilegri. Trímípramín dregur úr framleiðslu á magasýru og því er hægt að nota lyfið við maga- og skeifugarnarsárum ef grunur sé að geðdeyfð valdi þeim.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
25-100 mg á dag. Innan sjúkrahúsa eru þó oft notaðir stærri skammtar.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Fyrstu áhrif koma fram eftir um 10 daga, full verkun næst oft ekki fyrr en eftir 4 vikur.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram þegar töku lyfsins hættir. Ekki hætta að taka lyfið nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Leitaðu læknis í öllum tilvikum. Ef vart verður við einkenni eins og hjartsláttarónot, krampa eða skerta meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Ef munnþurrkur af völdum lyfsins er viðvarandi getur það skaðað tannhold og slímhúð í munninum.


Aukaverkanir

Langalgengusta aukaverkun lyfsins er þreyta, sem allt að 60% þeirra sem taka lyfið finna fyrir í upphafi meðferðar. Truflanir á kynhvöt og kyngetu eru nokkuð tíðar í upphafi meðferðar en líða oftast hjá með tímanum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin matarlyst, þyngdaraukning        
Hraður hjartsláttur, lágur blóðþrýstingur        
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni        
Minnkuð kynhvöt eða getuleysi        
Munnþurrkur, hægðatregða, aukin svitamyndun        
Sjónstillingartruflanir        
Skapgerðarbreytingar, ofskynjanir        
Útbrot, kláði        
Þreyta        
Þvagtregða      

Milliverkanir

Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil eða eigir erfitt með þvaglát
  • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur virkað sljóvgandi, dregið úr viðbragðsflýti og valdið sjóntruflunum. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins. Almennt er mælt gegn því að neyta áfengis samhliða meðferð með geðdeyfðarlyfjum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.