Valablis

Lausasölulyf

Valablis frá Alvogen eru töflur til meðferðar við frunsum. Valablis tilheyrir flokki lyfja sem kallast veirulyf með beina verkun á veirur. Það inniheldur virka efnið valaciclovir sem drepur eða stöðvar vöxt veirunnar herpes simplex, en það er sú veira sem veldur frunsu. Valablis er notað til að meðhöndla frunsur hjá heilbrigðum einstaklingum (sem ekki eru með skert ónæmiskerfi) með eðlilega nýrnastarfsemi sem eru 18 ára og eldri og hafa áður verið greindir af lækni með áblástur (frunsur) og þurfa endurtekna meðferð vegna áblásturs.

Venjulegur skammtur er 2.000 mg (fjórar 500 mg töflur) tvisvar á dag. Seinni skammtinn skal taka 12 klst (ekki innan við 6 klst.) eftir fyrsta skammtinn. Einungis skal taka Valablis í einn dag (tvo skammta). Gleypa skal töflurnar með vatni.

Til þess að fá sem mestan ávinning af meðferðinni er mikilvægt að taka lyfið um leið og fyrstu einkenna verður vart. Dæmi um slík fyrirboðaeinkenni eru kitlandi tilfinning, kláði eða sviði á verðandi staðsetningu frunsunnar.

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is. VAL.L.A.2021.0013.01