Störf í boði

Lyfja er eftirsóknarverður vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi.  Við leggjum við kapp á að öllum líði vel og að vinnuumhverfi sem og aðbúnaður sé eins og best verður á kosið.

Lyfjafræðingur - Sumarstarf

Við leitum að lyfjafræðingi til afleysinga í verslunum okkar á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða starf við afleysingar og mun viðkomandi leysa af í flestum verslunum fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu en til þess teljast einnig Borgarnes, Keflavík, Grindavík og Selfoss.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

 • Afgreiðsla, verðlagning og frágangur lyfseðla
 • Að veita lyfjafræðilegaumsjá og faglegar uplýsinga rtil neytenda og annarra starfsmanna um lyf og lyfjanotkun
 • Að sjá um pantanir á lyfjum og frágang í reseptúr


Hæfniskröfur: 

 • Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi, lyfjafræðingar sem útskirfast í sumar geta einnig sótt um starfið.
 • Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.


Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í júní og geta unnið í allt sumar. Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum vinnustað.

Umsóknarfrestur er til 18. apríl næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Svava Þorsteinsdóttir, mannauðsstjóri, sími 530-3800. svava@lyfja.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Sækja um starfið

Lyfja Borgarnesi - Sala og afgreiðsla

Við leitum að starfsmönnum í okkar frábæra starfsmannahóp.  Störfin felst m.a. í ráðgjöf til viðskiptavina við val á vörum, afgreiðslu á kassa,afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra auka annarra tilfallandi verkefna.

Hæfniskröfur: 

 • Rík þjónustulund
 • Áhugi á mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og gott viðmót
 • Geta til að starfa undir álagi
 • Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Vinnutími:

 • Hlutastarf 3 daga í viku (48% starfshlutfall) og 1 laugaradag í mánuði
 • Sumarstarf virka daga 10-18 og laugardaga 10-16

Umsóknarfrestur er til 15. mars.  

Nánari upplýsingar gefur Smári Björgvinsson, lyfsali Lyfju Borgarnesií síma 437-1168 og smari@lyfja.is

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Sækja um starfið

 

Lyfja Smáratorg - Lyfjatæknir

 

Við leitum að lyfjatækni til að sinna störfum í receptúr ásamt almennri afgreiðslu.

Viðkomandi þarf að geta sýnt sjálfstæð vinnubrögð, vera skipulagður og jákvæður.

Starfsvið

 • Aðstoð við lyfjafræðing í receptúr
 • Ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum
 • Afgreiðsla á kassa og afhending lyfja gegn lyfseðli,
 • Afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra

Hæfniskröfur: 

 • Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð
 • Áhugi á mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og gott viðmót
 • Skipulagshæfni og geta til að starfa undir álagi
 • Reynsla úr apóteki mikill kostur

Vinnutími:  Starfið er á vaktarúllu sem felur í sér dag- og kvöldvaktir, bæði virka daga og um helgar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórhildur Sch. Thorsteinsson lyfsali í  S: 564 5600 eða thorhildur@lyfja.is .

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Sækja um starfið

Lyfja útibú Höfn í Hornafirði - Lyfjafræðingur

 

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingum til starfa í útibú Lyfju á Höfn. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf.   

Hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
 • Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður og gott vinnuumhverfi. 

Nánari upplýsingar veitir Svava Þorsteinsdóttir, mannauðsstjóri, sími 530-3800 eða svava@lyfja.is  

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu. 

Sækja um starfið

Lyfja Húsavík - Lyfjafræðingur

 

 

Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingum til starfa í Lyfju Húsavík.  Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing.

 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

 

 • Afgreiðsla, verðlagning og frágangur lyfseðla
 • Að veita lyfjafræðilega umsjá og faglegar upplýsingar til neytanda og annarra starfsmanna um lyf og lyfjanotkun.
 • Að sjá um pantanir á lyfjum og frágangi í reseptúr.

 

Hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi, lyfjafræðingar sem útskrifast í sumar geta einnig sótt um starfið.
 • Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

 

Vinnutími er skv. samkomulagi.  

Nánari upplýsingar veitir Svava Þorsteinsdóttir, mannauðsstjóri, sími 530-3800. svava@lyfja.is  

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu. 

Sækja um starfið

Almenn starfsumsókn  

Ef ekkert starf er auglýst getur þú sent inn almenna starfsumsókn