Störf í boði

Lyfja er eftirsóknarverður vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi og leggjum við kapp á að öllum líði vel og að vinnuumhverfi sem og aðbúnaður sé eins og best verður á kosið.

Lyfjafræðingur - Sumarstarf

Við leitum að lyfjafræðingi til sumarstarfa í verslunum okkar á höfuðborgarsvæðinu.  Um er að ræða starf við afleysingar og mun viðkomandi leysa af í flestum verslunum fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu en til þess teljast einnig Borgarnes, Keflavík, Grindavík og Selfoss.

Starfs- og ábyrgðarsvið:  

Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf.

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing. Viðkomandi þarf að geta hafið störf um miðjan júní og geta unnið í allt sumar. Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum vinnustað. 

Hæfniskröfur:

  • Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi, lyfjafræðingar sem útskirfast í sumar geta einnig sótt um starfið.
  • Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf um miðjan júní.

Nánari upplýsingar veitir Svava Þorsteinsdóttir, mannauðsstjóri, sími 530-3800. svava@lyfja.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Sækja um starfið

Lyfja Lágmúla - Sjúkraliði


Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum sjúkraliða í okkar frábæra starfsmannahóp í Hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

Starfið felst í þjónustu á sviði hjúkrunar í  hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla. Í því felast m.a. heilsufarsmælingar, ráðgjöf til viðskiptavina á heilsu- og hjúkrunarvörum, umsjón með pöntunum og lager hjúkrunarvara auk almennra afgreiðslustarfa.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Arnardóttir, yfirmaður hjúkrunarþjónustu í s. 533-2300 og tölvupósti ingibjorg@lyfja.is.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Sækja um starfið

Lyfja Lágmúla - Hjúkrunarfræðingur (Sumarstarf)

Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum hjúkrunarfræðingi í okkar frábæra starfsmannahóp í Hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla.  

Starfs- og ábyrgðarsvið:  

Starfið felst í þjónustu á sviði hjúkrunar í  hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla. Í því felast m.a. heilsufarsmælingar, ráðgjöf til viðskiptavina á heilsu- og hjúkrunarvörum, umsjón með pöntunum og lager hjúkrunarvara auk almennra afgreiðslustarfa.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf um miðjan maí.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Arnardóttir, yfirmaður hjúkrunarþjónustu í s. 533-2300 og tölvupósti ingibjorg@lyfja.is.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Sækja um starfið

Lyfja Lágmúla - Lyfjatæknir í símaver (Sumarstarf)

Við leitum að öflugum, sjálfstæðum og skipulögðum lyfjatækni með ríka þjónustulund í símaver fyrirtækisins.  Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini um lausasölulyf, lyf og aðra þjónustu sem fyrirtækið býður uppá í gegnum síma.  Starfsreynsla úr apóteki mikill kostur.

Fastur vinnutími er 10-14 aðra vikuna og 14-18 hina vikuna með möguleika á fleiri lyfjatæknavöktum í receptúr í Lyfju Lágmúla og Smáratorgi.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf um í lok maí/byrjun júníþ

Nánari upplýsingar veitir Anna Sólmundsdóttir, lyfsali í Lyfju Lágmúla í anna@lyfja.is eða í s. 533-2300. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Sækja um starfið

Lyfja Lágmúla - Sala og afgreiðsla

Við leitum að starfsmönnum í frábæran starfsmannahóp Lyfju Lágmúla. 

Um er að ræða störf í verslun í apótekinu en verslunin er opin alla daga frá kl. 8 - 24. Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund, vera jákvæður, duglegur og kurteis.  

Störfin felast í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra.

Í boði er líflegur vinnustaður, gott vinnuumhverfi og næg aukavinna í boði hafi viðkomandi áhuga á því. 

Starf 1:

  • Vinnutími skv. vaktaskema, dag-, kvöld- og helgarvaktir
  • Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Starf 2:  

  • Vinnutími skv. vaktaskema, dag-, kvöld- og helgarvaktir
  • Viðkomandi þarf að geta hafið störf í byrjun ágúst

Starf 3:

  • Vinnutími 8-16 virka daga aðra vikuna og 10-18 hina vikuna
  • Viðkomandi þarf að geta hafið störf í byrjun ágúst
  • Við hvetjum snyrtifræðinga og förðunarfræðinga sérstaklega til að sækja um þetta starf

Nánari upplýsingar veitir Anna Sól, lyfsali í Lyfju Lágmúla, s. 533-2300 eða anna@lyfja.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Sækja um starfið

Lyfja Reykjanesbæ - Lyfjatæknir / sala og afgreiðsla

Við leitum að lyfjatækni eða sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni til að sinna störfum í receptúr ásamt almennri afgreiðslu.

Starfið felur í aðstoð við lyfjafræðing í receptúr, ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra.

Vinnutíminn er  13-18/19 virka daga og aðra hverja helgi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hulda Ormsdóttir lyfsali í s. 421-6565 eða hulda@lyfja.is

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu. 

Sækja um starfið

Lyfja Reykjanesbæ - Sumarstarf

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka þjónustulund í sumarstarf í Lyfju Reykjanesbæ.

Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra.

Vinnutíminn er frá 10:00-17:00 / 11:00-19:00 virka daga og aðra hverja helgi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hulda Ormsdóttir lyfsali í s. 421-6565 eða hulda@lyfja.is

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu. 

Sækja um starfið

Lyfja útibú Höfn í Hornafirði - Lyfjafræðingur

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingum til starfa í útibú Lyfju á Höfn. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. 

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og í síðasta lagi 1. júní n.k. 

Hæfniskröfur: 
Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður og gott vinnuumhverfi. Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.  tjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Sækja um starfið 

Almenn starfsumsókn  

Ef ekkert starf er auglýst getur þú sent inn almenna starfsumsókn