Tobradex

Augnlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dexametasón_ Tóbramýsín

Markaðsleyfishafi: Alcon | Skráð: 1. júní, 2007

Tobradex inniheldur tvö virk innihaldsefni, dexametasón og tóbramýsín. Dexametasón er steri sem hefur sömu áhrif og sterahormón sem eru framleidd í nýrnahettunum. Dexametasón bælir myndun efna sem framkalla bólgu og virkja ónæmiskerfið og er því notað við bólgum og ofnæmiseinkennum. Tóbramýsín er breiðvirkt og skjótvirkt sýklalyf. Það tilheyrir flokki sýklalyfja sem kallast amínóglýkósíðar. Lyf í þessum flokki hafa áhrif á margar bakteríutegundir sem önnur sýklalyf vinna ekki á. Tobradex er notað við bólgu í auga og gegn sýkingum af völdum bakteríumengunar sem getur orðið á yfirborði augans í kjölfar skurðaðgerðar á auga.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í sýkt auga á 4-6 klst. fresti. Gefa má lyfið á 2ja tíma fresti fyrstu tvo sólahringa ef þörf þykir. Meðferð skal vara í 14 daga, halda má meðferð áfram í allt að 24 daga. Hristið glasið fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú mannst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni. Sjúkdómseinkenni geta versnað ef notkun lyfsins er hætt of fljótt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef stórir skammtar eru notaðir skal skola þá úr með volgu vatni og ekki nota annan skammt fyrr en kemur að þeim næsta. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Ekki má nota þetta lyf lengur en í 24 daga þar sem langavarandi notkun getur valdið hækkuðum augnþrýstingi, skýmyndun á augasteini eða aukið hættu á fylgisýkingum í auga.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólga og roði í augnlokinu          
Erting, sviði og verkir í auga          
Hækkaður augnþrýstingur        
Höfuðverkur          
Ofnæmi í auga      
Óþægindi eða þrengslatilfinning í hálsi        
Rennsli úr nefi aftur í kok          
Sýking í auga        
Þokusýn, ljósnæmi        

Milliverkanir

Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 10 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sjúkdóm sem veldur þynningu á glæru eða hvítu
  • þú sért með sýkingu eða bólgu í auga af völdum veira, sveppa eða mýkóbaktería (t.d berklabaktería)

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þungum konum. Lyfið á því ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Í litlum skömmtun hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Rotvarnarefni í augndropunum getur skemmt mjúkar augnlinsur. Láttu a.m.k. 15 mín. líða þar til þú setur linsurnar í þig eftir að þú hefur notað dropana.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.