Maxidex

Augnlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dexametasón_

Markaðsleyfishafi: Alcon | Skráð: 1. janúar, 1977

Dexametasón er svokallaður barksteri sem hefur sömu áhrif og sterahormón sem eru framleidd í nýrnahettunum. Dexametasón bælir myndun efna sem framkalla bólgu og virkja ónæmiskerfið og er því notað við bólgum og ofnæmiseinkennum. Maxidex er notað gegn bólgusjúkdómum og kláða í augum og hvörmum, einkum af völdum ofnæmis og líka eftir áverka. Sérstakrar varúðar skal gæta við notkun lyfsins ef augnsýkingar eru til staðar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1-2 dropar í auga á ½-6 klst. fresti. Hristið glasið fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Augndropana skal nota innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hafi lyfið verið notað í stuttan tíma við tilfallandi einkennum er óhætt að hætta notkun þess þegar einkennin eru ekki lengur til staðar. Í öðrum tilfellum skal hafa samband við lækni áður en notkun lyfsins er hætt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Við langvarandi notkun getur augnþrýstingur hækkað. Meðferð sem stendur í meira en 1-2 vikur skal vera undir eftirliti læknis.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru tíðari eftir því sem lyfið er notað í lengri tíma.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting og sviði í auga          
Sýking í auga        
Verkir í augum, sjóntruflanir      

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 15 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með augnsýkingu

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Upplýsingar liggja ekki fyrir um notkun hjá börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Augndroparnir innihalda rotvarnarefni sem getur skemmt mjúkar augnlinsur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.