Cefotaxim Navamedic

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Cefotaxim

Markaðsleyfishafi: Navamedic | Skráð: 1. maí, 2021

Cefotaxim Navamedic inniheldur virkaefnið Cefotaxim. Það er breiðvirkt sýklalyf sem hindrar myndun á frumuhimnu baktería og kemur þannig í veg fyrir að bakteríur fjölgi sér. Cefotaxim er notað við ýmsum bakteríusýkingum, t.d. í lungum, þvagrás eða þörmum. Eins og önnur breiðvirk sýklalyf getur Cefotaxim raskað eðlilegri bakteríuflóru líkamans og því getur fylgt aukin hætta á sýkingum af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru breytilegir eftir alvarleika sýkingar. Venjulegur skammtur fyrir fullorðna er 2-6g sem skipt er upp í fleiri en einn skammt. Börn 50-100mg á hvert kg á sólarhring

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu

Verkunartími:
Um 12 klst. eftir stakan skammt

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Ekki er þörf á breyttu mataræði

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem born hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef skammtur gleymist skal hafa samband við lækni

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir segir til um

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef gefin er of stór skammtur skal leita strax til læknis

Langtímanotkun:
Lyfið er yfirleitt notað í skamman tíma í einu.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Kláði, útbrot          
Niðurgangur          
Ógleði          
Óþægindi á stungustað          
Uppköst          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið

Börn:
Skammtar eru háðir sýkingu og líkamsþyngd

Eldra fólk:
Skammtar eru háðir sýkingu

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á akstur

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.