Maxitrol

Augnlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dexametasón_ Neómýcín Pólýmýxín B

Markaðsleyfishafi: Alcon | Skráð: 1. júlí, 1990

Maxitrol inniheldur þrjú virk efni, dexametasón, neómýcín og pólýmýxín B. Dexametasón er steri sem hefur sömu áhrif og sterahormón sem eru framleidd í nýrnahettunum. Dexametasón bælir myndun efna sem framkalla bólgu og virkja ónæmiskerfið og er því notað við bólgum og ofnæmiseinkennum. Neómýcín er breiðvirkt sýklalyf. Það tilheyrir flokki sýklalyfja sem kallast amínóglýkósíðar. Lyf í þessum flokki hafa áhrif á margar bakteríutegundir sem önnur sýklalyf vinna ekki á. Pólýmýxín B er einnig sýklalyf sem tilheyrir flokki fjölpeptíða og hefur áhrif á vissar tegundir baktería. Maxitrol er notað við bólgusjúkdómum í augum vegna ertingar eða ofnæmis, og þegar bakteríusýking er einnig til staðar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1-2 dropar í auga 4-6 sinnum á dag. Hristið glasið vel fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir hefur sagt fyrir um.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef stórir skammtar eru notaðir eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er aðeins notað í skamman tíma í senn við tilfallandi sýkingum.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting og sviði í auga          
Sýking í auga        
Verkir í augum, sjóntruflanir      

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Rotvarnarefni í augndropunum getur skemmt mjúkar augnlinsur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.