Vinnustaðurinn

Lyfjuliðið er fjölbreyttur hópur sérþjálfaðs starfsfólks sem á það sameiginlegt að vera umhugað um þitt heilbrigði og vellíðan.

Lyfjuliðið

Hjá Lyfju starfa í kringum 350 starfsmenn sem eiga það sameiginlegt að vera umhugað um þína vellíðan. Störf okkar eru fjölbreytt en öll leggjumst við á eitt með það að markmiði að lengja líf og auka lífsgæði Íslendinga.

Við erum með ólíkan bakgrunn og menntun s.s. lyfjafræðingar, lyfjatæknar, förðunarfræðingar, snyrtifræðingar, hjúkrunarfræðingar og viðskiptafræðingar. Við erum 82% konur, meðalaldur er um 40 ár og meðalstarfsaldur okkar er rúm 5 ár.

Fagmennska skiptir okkur öllu máli og því er öflugt fræðslustarf fyrir starfsfólk til að auka þekkingu og færni. Það skiptir okkur máli að starfsfólk Lyfju fái að þróast og vaxa hjá okkur.

Við leggum áherslu á að allt starfsfólk fyrirtækisins sé metið á eigin forsendum, hafi jafna möguleika og njóti sömu kjara og réttinda í starfi og til starfsframa óháð kyni, aldri, uppruna eða lífsstíl. Haustið 2015 fékk Lyfja jafnlaunavottun VR og í febrúar 2018 var Lyfja meðal 20 fyrstu fyrirtækja á Íslandi til að fá jafnlaunavottun Velfarnaðarráðuneytisins.

Við ætlum að hjálpa fólki að lifa heil með því að öðlast betri heilsu, hraustari líkama og meiri vellíðan. Þetta gerum við með þrjú gildi að leiðarljósi:

  • Áreiðanleiki

Við stöndum við gefin loforð. Viðskiptavinir geta treyst vörunum og þjónustunni sem þeir fá í Lyfju. Gagnkvæmt traust er kjörorð okkar.

  • Umhyggja

Við uppfyllum þarfir viðskiptavina okkar, leysum úr öllum málum eftir bestu getu og berum virðingu hvert fyrir öðru.

  • Metnaður

Við leitum stöðugt nýrra tækifæra til að bæta þjónustu, vera framúrskarandi á sviði lyfjasmásölu og uppfylla betur þarfir starfsfólks og viðskiptavina.