Tjara 26 / ASVEP

óskráð | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Salicýlsýra Liquor carbonis detergens

Markaðsleyfishafi: Forskriftarlyf lækna framleitt af Pharmarctica | Skráð: 1. apríl, 2014

Tjara 26 / ASVEP er forskriftarlyf lækna. Það þýðir að ekki eru gerðar sömu kröfur um merkingu, klínískar rannsóknir eða fylgiseðil eins og til skráðra lyfja. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá. Tjara 26 er tjörukrem sem inniheldur líka salisylsýru. Tjara og salisylsýra hafa verið notuð við exemi og psoriasis.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Krem

Venjulegar skammtastærðir:
Samkvæmt leiðbeiningum læknis. Algengast er að tjörukrem séu notuð að kvöldi og svæðið þvegið að morgni.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki vitað

Verkunartími:
Ekki vitað

Geymsla:
Geymið þar sem börn ná hvorki til né sjá.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafið samband við lækninn eða eitrunardeild Landspítala í síma 543 2222


Aukaverkanir

Upplýsingar vantar

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Ofnæmi, með eða án útbrota      

Milliverkanir

Upplýsingar vantar

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna

Annað:
Tjara 26 / ASVEP er forskriftarlyf lækna. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.