Valsartan Hydroklortiazid Jubilant

Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdróklórtíazíð Valsartan

Markaðsleyfishafi: Jubilant Pharmaceuticals nv | Skráð: 1. nóvember, 2018

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant inniheldur tvö virk efni, valsartan og hýdróklórtíazíð. Það er notað við háum blóðþrýstingi þegar nægilegur árangur hefur ekki náðst með einu lyfi og nauðsynlegt þykir að nota tvö lyf. Valsartan er hjartalyf sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast angíótensín II blokkar. Það hindrar áhrif angíótensíns II, eins öflugasta æðaþrengjandi efnis í líkamanum. Auk æðaþrengjandi áhrifa minnkar angíótensín II vatnsútskilnað í nýrum, eykur rúmmál blóðs og stuðlar frekar að því að blóðþrýstingur hækkar. Valsartan lækkar því blóðþrýsting með því að víkka út æðar og skilja vatn út úr líkamanum. Valsartan veldur færri aukaverkunum en þau lyf sem hindra myndun angíótensíns II og þolist yfirleitt betur. Hýdróklórtíazíð flokkast til þvagræsilyfja. Lyfið lækkar blóðþrýsting, eykur einnig þvagmyndun í nýrum og losar líkamann við vökva. Samfara aukinni vatnslosun veldur hýdróklórtíazíð útskilnaði margra salta, aðallega kalíums. Valsartan getur hins vegar dregið úr þessu kalíumtapi. Í lyfinu Valsartan/Hydrochlorothiazid Jubilant eru þessi tvö lyf gefin saman til þess að ná fram enn meiri lækkun á blóðþrýstingi en mögulegt væri þegar lyfin eru gefin hvort í sínu lagi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Filmuhúðaðar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 tafla á dag. Töflurnar takist inn með vatnsglasi. Hver tafla inniheldur 160 mg af valsartan og 12,5 mg eða 12,5 mg af hýdróklórtíazíð.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarks blóðþrýstingslækkandi áhrif nást yfirleitt innan 2-8 vikna frá upphafi meðferðar.

Verkunartími:
A.m.k. 24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum, varnar gegn raka við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef þú finnur fyrir miklum svima og/eða finnst eins og það sé að líða yfir þig, leggstu þá niður og hafðu strax samband við lækninn. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Yfirleitt án vandkvæða. Æskilegt er að fylgst sé reglulega með nýrnastarfsemi og jafnvægi salta í líkamanum.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hjartsláttartruflanir        
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Máttleysi          
Niðurgangur          
Svimi þegar staðið er upp          
Sýkingar          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Samhliða notkun kalíumsparandi þvagræsilyfja, kalíums og salta sem innihalda kalíum getur leitt til kalíumhækkunar í blóði. Einnig getur verið nauðsynlegt að breyta skömmtum af insúlíni og sykursýkislyfjum til inntöku samhliða notkun lyfsins. Fylgjast skal náið með styrk litíums í blóði ef það er tekið samhliða lyfinu. Önnur blóðþrýstingslækkandi lyf geta aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif lyfsins. Samtímis notkun náttúrulyfsins ginkgo getur valdið hærri blóðþrýstingi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með aðra hjartasjúkdóma
  • þú sért með efnaskiptasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með rauða úlfa (lupus)
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir fengið þvagsýrugigt
  • þú hafir nýlega fengið mikinn niðurgang eða uppköst
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Notkun ekki ráðlögð samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða, og aukið líkur á aukaverkunum lyfsins. Ekki er æskilegt að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.