Diprosalic

Barksterar húðlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Betametasón_ Salicýlsýra

Markaðsleyfishafi: N. V. Organon | Skráð: 1. nóvember, 1979

Diprosalic inniheldur tvö virk efni, betametasón og salisýlsýru. Lyfið er notað til þess að meðhöndla bráða eða langvinna bólgusjúkdóma í húð, ofnæmiseinkenni í húð og það er líka gefið við ýmiss konar exemi. Betametasón bælir myndun á efnum sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið, en betametasón hefur almennt sömu áhrif og svokallaðir sykursterar sem myndast í nýrnaberki. Sterar sem notaðir eru í húðlyf skiptast gróflega í 4 flokka eftir styrkleika. Betametasón er öflugur steri og tilheyrir næst öflugasta flokknum, flokki 3. Salisýlsýra eykur virkni betametasóns með því að leysa upp efsta hornlagið í húðinni og það gerir húðina betur gegndræpa fyrir betametasón.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis áburður og smyrsli.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið á í þunnu lagi 1-2svar á dag. Hendur skal þvo eftir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklingsins.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklingsins.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Aðeins skal nota lyfið í nokkra daga í senn, nema ef læknir tilgreinir annað.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Stórir skammtar í langan tíma geta leitt til húðþynningar eða almennra aukaverkana. Hafðu samband við lækni ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni.

Langtímanotkun:
Meiri hætta er á að aukaverkanir Diprosalic komi fram. Betametasón getur valdið húðþynningu.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru sjaldgæfar, sérstaklega þegar lyfið er notað í skamman tíma. Við meðhöndlun á stórum húðsvæðum geta almenn áhrif barkstera komið fram. Afleiðingarnar geta verið kringluleitara andlitslag, beinþynning og hömlun á vexti. Þetta er hins vegar mjög sjaldgæft.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Almenn steraáhrif        
Húðþynning          
Sýking í húð          
Útbrot og mikill kláði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir. Gæta skal varúðar við notkun lyfsins.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Ekki láta ógegndræpar umbúðir (plast) yfir svæði sem lyfið hefur verið borið á nema læknir tilgreini annað.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.