Hydromed

Þvagræsilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdróklórtíazíð

Markaðsleyfishafi: óskráð | Skráð: 1. júní, 2013

Hýdróklórtíazíð, virka efnið í Hydromed, hefur blóðþrýstingslækkandi verkun. Það eykur einnig þvagmyndun í nýrum og losar líkamann við vökva. Samfara aukinni vatnslosun eykur hýdróklórtíazíð útskilnað margra salta, aðallega kalíums. Við þetta getur jafnvægi salta í líkamanum raskast og er hýdróklórtíazíð því oft gefið með kalíumi eða í samsetningum með öðrum efnum sem vega þessi áhrif upp. Dehydratin neo er notað við bjúgi vegna hjartabilunar eða af öðrum orsökum. Það er líka notað við of háum blóðþrýstingi, til að draga úr þvagmyndun hjá sjúklingum með flóðmigu (diabetes insipidus).


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 12,5-100 mg á dag. Börn: 1-2 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag, að hámarki 37,5 mg á dag fyrir börn yngri en 2ja ára og 100 mg á dag fyrir börn 2-12 ára. Töflurnar gleypist heilar með mat og vökva.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 2 klst.

Verkunartími:
6-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Þar sem lyfið veldur kalíumtapi er ráðlegt að neyta grænmetis og ávaxta sem innihalda mikið af kalíumi.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymist á dimmum stað.

Ef skammtur gleymist:
Ekki er ástæða til að hafa áhyggjur þótt einn skammtur gleymist. Best er að taka skammtinn þegar munað er eftir honum en óæskilegt er að taka lyfið að kvöldi þar sem það getur kallað á tíð þvaglát um nóttina. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdóms geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Minnka skal skammta smám saman.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Yfirleitt án vandkvæða. Æskilegt er að fylgst sé reglulega með nýrnastarfsemi og jafnvægi salta í líkamanum.


Aukaverkanir

Helsta aukaverkun hýdróklórtíazíðs er kalíumtap og flestar aðrar aukaverkanir stafa af kalíumtapi. Hægt er að fyrirbyggja þetta að mestu leyti með inntöku kalíums samtímis því sem lyfið er tekið. Algengustu aukaverkanir lyfsins eru höfuðverkur, svimi og þreyta.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Kviðverkir          
Lystarleysi          
Máttleysi, lasleiki          
Munnþurrkur          
Skert kynhvöt          
Skert viðbragð          
Svimi, þreyta          
Tíð þvaglát, næturmiga          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þunglyndi          

Milliverkanir

Tíazíð þvagræsilyf geta skert glúkósaþol og því getur þurft að aðlaga skammta sykursýkilyfja, þ.m.t. insúlíns. Samtímis notkun náttúrulyfsins gingko getur valdið hærri blóðþrýstingi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú sért með rauða úlfa (lupus)
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir fengið þvagsýrugigt
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd og aldri.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og skert viðbragð og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Veldur einnig auknum vökvaútskilnaði og því eru meiri líkur á vökvaskorti og timburmönnum. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.