Softacort

Augn- og eyrnalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdrókortisón_

Markaðsleyfishafi: Laboratoires THEA | Skráð: 1. maí, 2018

Lyfið inniheldur hýdrókortisón. Hýdrókortisón er sterahormón sem myndast í nýrnahettunum. Það bælir myndun efna þeirra sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið og dregur með þessu úr bólgum, kláða og ofnæmiseinkennum. Sterar sem eru notaðir í húðlyf skiptast gróflega í 4 flokka eftir styrkleika. Hýdrókortisón er vægur steri og tilheyrir flokki 1, vægasta flokknum. Lyfið er notað við vægum ofnæmis- eða bólgusjúkdómum í augnslímhúð sem eru ekki smitandi


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar án rotvarnarefna.

Venjulegar skammtastærðir:
Augndropar: 1-2 dropar í sýkt auga 2-4 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um, líka þótt einkenni séu ekki lengur til staðar. Ef notkun er hætt of snemma getur sýking náð sér aftur á strik.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er nær eingöngu notað í skamman tíma í senn. Hámarksmeðferðarlengd er 14 dagar.


Aukaverkanir

Þegar breiðvirk sýklalyf eru notuð fylgir alltaf hætta á sýkingu af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting í augum          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Softacort er ekki ætlað til notkunar á meðgöngu, nema notkun þess sé nauðsynleg.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað fyrir börn.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.