Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm

Þvagfæralyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Alfúzósín

Markaðsleyfishafi: Ratiopharm | Skráð: 1. desember, 2012

Alfuzolin er notað við góðkynja stækkun í blöðruhálskirtli. Góðkynja stækkun í blöðruhálskirtli er algengur kvilli sem hrjáir eldri karlmenn og einkennist af erfiðleikum við þvaglát, svo sem þvagtregðu, tíðum þvaglátum og þvagleka. Þessi einkenni eru háð stærð blöðruhálskirtilsins og líka vöðvaspennu sem myndast í neðri þvagvegum. Alfúzósín, virka efni lyfsins, slakar á vöðvaspennunni með því að blokka svonefnd alfa-viðtæki í líkamanum, sérstaklega í blöðrubotni, þvagrás og blöðruhálskirtli, með þeim afleiðingum að þvagflæðið eykst. Lyfið dregur hins vegar ekki úr stækkun blöðruhálskirtilsins. Alfúzósín er gefið sjúklingum tímabundið sem bíða aðgerðar vegna stækkunar á blöðruhálskirtli eða þeim sem geta síður farið í slíkar aðgerðir. Athugið að lyfið getur í einstaka tilfellum valdið yfirliði, sérstaklega í upphafi meðferðar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
10 mg á dag. Forðatöflurnar gleypist heilar eftir sömu máltíð á hverjum degi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Allt að 24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef stórir skammtar eru teknir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni, svo sem svima eða yfirlið, skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Reglulegt eftirlit er nauðsynlegt. Fylgjast skal vel með blóðþrýstingi hjá sjúklingum sem að auki taka blóðþrýstingslækkandi lyf.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkun lyfsins er svimi og kemur fram hjá um 5% þeirra sem taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, brjóstverkur        
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Lofthræðsla          
Ógleði, kviðverkir, niðurgangur, munnþurrkur          
Réttstöðuþrýstingsfall, yfirlið          
Útbrot, kláði og bjúgur        
Þróttleysi, lasleiki          

Milliverkanir

Alfúzósín má ekki taka samtímis öðrum alfa-viðtækjablokkandi lyfjum, eins og sumum hjartalyfjum og öðrum lyfjum sem notuð eru við góðkynja stækkun í blöðruhálskirtli. Sérstakrar varúðar skal gæta hjá sjúklingum sem eru á blóðþrýstingslækkandi lyfjum.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með blóðþrýstingsvandamál
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið er ekki ætlað konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið er ekki ætlað konum.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og skert viðbragðsflýti. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.