Amoxin comp Alvogen

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Amoxicillín Klavúlansýra

Markaðsleyfishafi: Alvogen | Skráð: 1. febrúar, 2013

Amoxin comp inniheldur tvö virk efni, amoxicillín og klavúlansýru. Amoxicillín er breiðvirkt pensilínsamband. Það hefur áhrif á margar tegundir baktería sem valda sýkingum, en ónæmi baktería fyrir lyfinu fer ört vaxandi. Lyfið er oftast notað við sýkingum í eyrum, öndunarvegum, þvagfærum og við lekanda. Amoxicillín er brotið niður af ensíminu beta-laktamasa. Sumar bakteríur framleiða þetta ensím og geta þannig varist áhrifum amoxicillíns. Hlutverk klavúlansýru í lyfinu er að hemja þetta ensím og þannig hefur lyfið áhrif á fleiri bakteríutegundir en amoxicillín eitt og sér. Eins og önnur breiðvirk sýklalyf getur lyfið raskað eðlilegri bakteríuflóru líkamans og því getur fylgt aukin hætta á sýkingum af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu. Húðútbrot eru algeng af völdum lyfsins, sérstaklega ef sjúklingur er með vissar veirusýkingar. Þessi húðútbrot þýða þó ekki alltaf það að sjúklingur sé með pensilínofnæmi. En einkenni á borð við hita, bólgna tungu eða háls, og öndunarerfiðleika gefa venjulega til kynna að viðkomandi hafi ofnæmi fyrir öllum pensilínsamböndum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur og mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 2-3 töflur á dag. Hver tafla inniheldur 875 mg af amoxicillíni og 125 mg af klavúlansýru. Börn: 20-45 mg af amoxicillíni á hvert kg líkamsþyngdar á dag. Mixtúran hristist fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu. Eftir inntöku nær lyfið hámarksþéttni í blóði á 1-2 klst.

Verkunartími:
Um 8 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum þar sem börn hvorki ná til né sjá. Uppleyst mixtúra geymist í 1 viku í kæli.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagskammtinum með reglulegu millibili. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur upp og að bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Amoksiklav er venjulega gefið í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Um 5% þeirra sem taka lyfið finna fyrir einhverjum aukaverkunum þess. Algengastar eru magaóþægindi og húðútbrot.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Sveppasýking í húð og slímhúð          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú hafir fengið ofnæmisviðbrögð við pensilín sýklalyfi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.