Betahistin Alvogen (áður Betahistin ratiopharm)

Önnur lyf með verkun á taugakerfið | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Betahistín

Markaðsleyfishafi: Alvogen | Skráð: 1. desember, 2013

Betahistin er notað við svima. Lyfið veldur útvíkkun á háræðum og auknu blóðflæði á vissum stöðum í líkamanum, meðal annars í innra eyra og það er talið skýra notagildi lyfsins við svima. Lyfið er einnig notað við Méniére sjúkdómi en hann einkennist af svima, ógleði, uppköstum og suði fyrir eyrum, jafnvel minnkandi heyrn. Virka efni lyfsins, betahistín, er skylt histamíni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
8-16 mg í senn 3svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur, en lyfið skilst að fullu út úr líkamanum á innan við 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ef fleiri en einn skammtur gleymast í röð skaltu hafa samband við lækni. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulegir ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru yfirleitt vægar og háðar skammtastærð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Meltingaróþægindi          
Útbrot og mikill kláði          

Milliverkanir

Betahistín ætti ekki að nota samhliða andhistamínlyfjum (flest ofnæmislyf).

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með æxli í nýrnahettum
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hafir sögu um magasár

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni, en einstaklingar með svima ættu að gæta varúðar við akstur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.