Cypretyl

Kynhormón | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Cýpróterón Etinýlestradíól

Markaðsleyfishafi: Ratiopharm | Skráð: 1. október, 2012

Cypretyl inniheldur tvö virk efni, cýpróterón og etinýlestradíól. Cýpróterón hindrar áhrif karlhormóna í líkamanum. Það bælir einnig framleiðslu hormóna sem örva kynkirtla, og sjálft hefur lyfið væg kvenhormónalík áhrif. Karlhormón myndast í litlu magni í konum en verði þau of ríkjandi valda þau þrymlabólum (acne), hárvexti í andliti og skallamyndun. Etinýlestradíól verkar eins og kvenhormónið estradíól, verkunartími þess er þó lengri þegar það er tekið inn. Allar töflurnar innihalda sama magn af hormónum. Diane mite er notað gæti of mikillar karlhormónavirkni hjá konum og um leið er það getnaðarvörn hjá þessum konum. Getnaðarvörn lyfsins felst fyrst og fremst í því að koma í veg fyrir egglos. Jafnframt þessu hafa hormónin áhrif á slímmyndun í leghálsinum sem veldur því að sæðisfrumur komast síður upp í legið og erfitt er fyrir frjóvgað egg að festast í slímhúð legsins.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fyrsta taflan er tekin á fyrsta degi tíðablæðinga og síðan er ein tafla tekin daglega, helst alltaf á sama tíma dags, í 21 dag samfleytt. Eftir 21 dag er gert hlé í 7 daga og verða þá blæðingar. Að 7 dögum liðnum er byrjað á næsta spjaldi hvort sem tíðablæðingum er lokið eða ekki. Hver tafla inniheldur 2 mg cýpróterón og 35 míkrógrömm etinýlestradíól.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif á þrymlabólur og önnur einkenni koma almennt fram eftir nokkra mánuði. Lyfið veitir örugga getnaðarvörn strax frá fyrsta degi ef töflurnar eru teknar samkvæmt leiðbeiningum.

Verkunartími:
Um 36 klst. eftir stakan skammt. Lyfið veitir örugga getnaðarvörn á meðan það er tekið samkvæmt leiðbeiningum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef tafla gleymist þá er best að taka hana inn strax og munað er eftir henni. Næsta tafla er svo tekin á venjulegum tíma. Líði fleiri en 36 klst. milli inntöku taflna er getnaðarvörnin ekki lengur örugg. Þá þarf að nota aðra getnaðarvörn samtímis töflunum næstu 7 dagana. Sjá nánar í leiðbeiningum sem fylgja lyfinu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta skal töku lyfsins í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Ákveðið nánar í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Fyrstu mánuðina finna margar konur (10-30%) fyrir einkennum eins og spennu í brjóstum og ógleði. Þessar aukaverkanir hverfa yfirleitt á 2-4 mánuðum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólga eða verkir í fótum eða nára, verkur fyrir brjósti      
Breytingar á kynhvöt          
Eymsli í brjóstum, brjóstastækkun          
Gula, mjög mikill kláði      
Höfuðverkur          
Mjólkurflæði          
Mæði, mjög mikill höfuðverkur, sjóntruflanir      
Útbrot og mikill kláði          
Þunglyndi, skapsveiflur          
Þyngdarbreytingar, bjúgur          

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins. Auk þess geta getnaðarvarnartöflur minnkað sykurþol og aukið þörf sykursjúkra einstaklinga fyrir insúlín eða önnur sykursýkislyf.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • einhver í ættinni sé með sykursýki, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með astma
 • þú sért með eða hafir haft óútskýrðar blæðingar frá legi
 • þú sért með háan blóðþrýsting
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með mígreni
 • þú sért með MS sjúkdóm (multiple sclerosis)
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú reykir
 • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið getur aukið líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulega ekki notað.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Reykingar auka hættuna á aukaverkunum, s.s. blóðtappa af völdum estrógena.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.