Diltiazem HCl Alvogen (áður Dilmin)

Kalsíumgangalokar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Diltíazem

Markaðsleyfishafi: Alvogen | Skráð: 1. september, 2013

Diltiazem HCl Alvogen tilheyrir flokki lyfja sem kallast kalsíumblokkarar. Lyf í honum hindra flæði kalsíums inn í vöðvafrumur en kalsíum er nauðsynlegt fyrir samdrátt vöðvafrumna. Vöðvafrumur í líkamanum innihalda mismikið af kalsíum og eru því ekki allar jafn háðar kalsíumflæði inn í frumuna. Áhrifa kalsíumblokkara gætir hjá frumum með lítið af kalsíum, þ.e. vöðvafrumur í æðaveggjum og hjartavöðva. Kalsíumblokkarar eru flokkaðir innbyrðis eftir því hvort áhrif þeirra beinist aðallega að æðum eða hjarta. Virka efnið diltíazem hefur áhrif á hjarta þar sem það minnkar samdráttarkraft hjartans og víkkar út kransæðar. Lyfið er því notað við hjartaöng og háum blóðþrýstingi. Diltíazem hefur tiltölulega lítil áhrif á leiðni í hjarta og er vegna þess ekki notað við hjartsláttartruflunum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
180-240 mg á sólarhring skipt í 2 skammta. Forðatöflunni má skipta tvennt í jafna skammta en hvorki má tyggja þær né mylja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Við háþrýstingi: 30 mín.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum, upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og undir 25°C þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ástand getur versnað þegar töku lyfsins er hætt. Æskilegt er að minnka skammta smám saman frekar en að hætta skyndilega. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Um 5% þeirra sjúklinga sem taka lyfið finna fyrir einhverjum aukaverkunum vegna æðavíkkunar, svo sem höfuðverk, ógleði, svima og ökklabjúg. Nokkuð algengt er einnig að sjúklingar fái útbrot vegna ofnæmis fyrir lyfinu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur í ökklum          
Gula          
Hjartsláttartruflanir, hægur hjartsláttur        
Hægðatregða          
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Ógleði          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með aðra hjartasjúkdóma
  • þú sért með einhverja meltingarkvilla
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með of lágan blóðþrýsting

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og má ekki nota meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartslátt. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.