Esbriet

Lyf til ónæmisbælingar | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt.

Virkt innihaldsefni: Pírfenídón

Markaðsleyfishafi: Roche | Skráð: 1. júlí, 2012

Pírfenídón er notað við meðferð á vægri til miðlungi alvarlegri sjálfvakinni lungnatrefjun hjá fullorðnum. Sjálfvakin lungnatrefjun er ástand þar sem vefirnir í lungunum verða þrútnir og ör myndast í þeim, sem gerir djúpa öndun erfiða. Þetta veldur því að lungun eiga erfitt með að starfa almennilega. Esbriet dregur úr örmyndun, þrota í lungunum og auðveldar öndun.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 hylki 3 svar á dag (samtals 801 mg/dag) með mat fyrstu 7 dagana, 2 hylki 3 svar á dag (samtals 1.602 mg/dag) með mat daga 8 til 14, 3 hylki 3 svar á dag (samtals 2.403 mg/dag) með mat frá og með degi 15. Kyngið hylkjunum heilum með vatni, með eða eftir máltíð.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrifin koma smám saman.

Verkunartími:
Lyfið hverfur hratt úr líkamanum en áhrifin geta varað lengur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Greipaldinsafi getur haft áhrif á útskilnað Pírenídóns úr líkama.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef þú gleymir skammti skalt þú taka hann um leið og þú manst eftir því, en láta líða minnst 3 klst. á milli skammta. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu strax samband við lækninn, lyfjafræðing, eða slysadeild næsta sjúkrahúss ef þú hefur tekið fleiri hylki en þú átt að taka og taktu lyfið með þér. Einnig má hringja í 112.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hárlos        
Höfuðverkur, svimi        
Lystarleysi        
Ógleði, uppköst, niðurgangur        
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi      
Sýkingar        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Verkur í fótum, nára eða fyrir brjósti      
Þvagtregða      

Milliverkanir

Greipaldinsafi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með lifrarsjúkdóm
  • þú sért með alvarlegan nýrnasjúkdóm

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki má nota lyfið nema í samráði við lækni.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Þú getur orðið viðkvæmari fyrir sólarljósi (ljósnæmisviðbrögð) á meðan þú tekur Esbriet. Forðastu sól (þ.m.t. sólbekki) á meðan þú tekur Esbriet. Notaðu sólarvörn daglega og hyldu handleggi, fótleggi og höfuð til að minnka útsetningu fyrir sólarljósi. Þú ættir ekki að taka önnur lyf, svo sem tetracýklín sýklalyf (svo sem doxýcýklín), sem geta aukið næmi fyrir sólarljósi. Þú ættir að hætta að reykja fyrir og meðan á meðferð með Esbriet stendur. Sígarettureykingar geta dregið úr áhrifum Esbriet. Esbriet getur valdið sundli og þreytu. Gættu varúðar ef þú tekur þátt í verkefnum sem krefjast fullrar árvekni og samhæfingar. Esbriet getur valdið þyngdartapi. Læknirinn mun fylgjast með þyngd þinni á meðan þú tekur lyfið. Þú þarft að fara í blóðprufu áður en þú byrjar að taka Esbriet og mánaðarlega fyrstu 6 mánuðina og síðan á 3 mánaða fresti á meðan þú tekur lyfið, til að fylgjast með því hvort lifrin starfi eðlilega. Það er mikilvægt að þú farir reglulega í þessar blóðprufur á meðan þú tekur Esbriet.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.