Instanyl

Verkjalyf | Verðflokkur: $medicine.getPriceCategory().name | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fentanýl

Markaðsleyfishafi: Takeda Nycomed | Skráð: 1. ágúst, 2014

Instanyl inniheldur virka efnið fentalýl og tilheyrir hópi öflugra verkjalyfja sem kallast ópíóíð. Ópíóíð virka með því að stöðva verkjaboð til heilans. Instanyl verkar mjög hratt og er notað við gegnumbrotsverk hjá krabbameinssjúklingum sem þegar fá ópíóíð við venjulegum verkjum sínum. Gegnumbrotsverkur er skyndilegur viðbótarverkur sem kemur fram þrátt fyrir töku venjulegra verkjastillandi ópíóíðlyfja


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Nefúði

Venjulegar skammtastærðir:
Instanyl skammturinn er óháður venjulegri meðferð þinni við krabbameinsverkjum. Þegar þú byrjar að nota Instanyl, mun læknirinn aðstoða þig við að finna þann skammt sem þarf við gegnumbrotsverknum. Upphafsskammturinn er einn 50 míkrógramma úðaskammtur í hvora nös hvert sinn sem gegnumbrotsverkur kemur fram. Á meðan verið er að finna réttan skammt getur verið að læknirinn gefi þér fyrirmæli um að skipta yfir í hærri styrkleika. Ef ekki næst linun gegnumbrotsverks eftir 10 mínútur, máttu aðeins nota einn úðaskammt í viðbót í þessu verkjakasti. Þú skalt bíða í 4 tíma áður en þú tekur lyf við næsta kasti af gegnumbrotsverki. Nota má Instanyl við allt að fjórum köstum af gegnumbrotsverki á dag. Ef þú færð fleiri en fjögur köst af gegnumbrotsverki á dag skaltu hafa samband við lækninn þar sem verið getur að breyta þurfi meðferð þinni við krabbameinsverkjum. Til þess að fylgjast með fjölda Instanyl skammta ætti að merkja í reitina í bæklingnum sem er efst í ytri öskjunni með barnalæsingu. Ekki breyta Instanyl skammti eða öðrum verkjalyfsskömmtum sjálf(ur). Breytingar á skömmtum þarf að gera í samráði við lækni.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Mjög skammur.

Verkunartími:
1-4 klukkutímar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Verkjalyfið Instanyl er öflugt lyf og getur verið lífshættulegt börnum. Geyma verður Instanyl þar sem börn hvorki ná til né sjá. Látið nefúðann ávallt aftur í öskjuna með barnalæsingu eftir notkun.

Ef skammtur gleymist:
Ef gegnumbrotsverkurinn er enn til staðar máttu nota Instanyl eins og læknirinn hefur mælt fyrir um. Ef gegnumbrotsverkurinn er hættur skaltu ekki nota Instanyl þar til þú færð næsta kast af gegnumbrotsverki

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef hætt er að nota Instanyl Þú ættir að hætta notkun Instanyl ef gegnumbrotsverkirnir eru horfnir. Þú ættir hins vegar að halda áfram að nota venjulegu verkjalyfin þín við krabbameinsverkjum. Hafðu samband við lækninn til að staðfesta rétta skammtastærð venjulega verkjalyfsins ef þú ert ekki viss. Verið getur að fram komi einkenni sem líkjast mögulegum aukaverkunum Instanyl þegar notkun þess er hætt. Þú ættir að leita til læknis ef þú finnur fyrir fráhvarfseinkennum. Læknirinn metur hvort þú þarft að fá lyf til að draga úr eða eyða fráhverfseinkennum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni sem fyrst. Ef öndun er hæg eða óregluleg, eða ef meðvitund skerðist þarf að koma sjúklingi strax til læknis.

Langtímanotkun:
Þol myndast við áhrifum fentanýls og því getur þurft að stækka skammtana. Hversu hratt þol myndast er einstaklingsbundið. Meiri hætta er á ávana og fíkn sé lyfið notað í langan tíma.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru ógleði og uppköst (28%) og syfja (23%). Alvarlegasta aukaverkunin er hömlun öndunar en hún er háð skömmtum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Flensulík einkenni, kviðverkir        
Hjartsláttartruflanir        
Höfuðverkur, syfja, munnþurrkur        
Lystarleysi        
Ógleði, uppköst, hægðatregða, meltingartruflanir        
Skapgerðarbreytingar, kvíði        
Svimi, róandi áhrif        
Svitamyndun        
Útbrot, kláði        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þvagtregða      

Milliverkanir

Fentanýl getur valdið auknum bælandi áhrifum með grunnri öndun, lágþrýstingi, miklum sefandi áhrifum og dái samtímis notkun lyfja sem hafa áhrif á miðtaugakerfið. Til þeirra lyfja teljast til dæmis þunglyndislyf, sefandi lyf, svefnlyf, almenn svæfinga- og deyfingalyf, róandi lyf, vöðvaslakandi lyf og áfengi. Því þarf að fylgjast mjög náið með sjúklingum sem fá þessi lyf samtímis fentanýli.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með lungnasjúkdóm, svo sem astma eða berkjubólgu
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú hafir haft mikinn höfuðverk eða fengið höfuðáverka
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið getur haft áhrif á fóstur og/eða nýbura.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá börnum.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, oftast eru minni skammtar notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur áhrif á viðbragðsflýti og aksturshæfni. Ekki aka bíl á meðan lyfið er notað.

Áfengi:
Áfengi eykur öndunarhemjandi áhrif fentanýls. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er notað.

Íþróttir:
Bannað í keppni.

Fíknarvandamál:
Durogesic getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.

Annað:
Vegna mögulegrar misnotkunar fentanýls og vegna þess að lausn getur verið eftir í búnaðinum, þarf að skila notuðum og ónotuðum nefúðum á kerfisbundinn og viðeigandi hátt og farga í samræmi við kröfur á hverjum stað eða skila í apótek. Nefúðinn inniheldur rafhlöður. Ekki er hægt að skipta um rafhlöðurnar.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.