Levodopa+Carbidopa+Entacapona WH

Lyf við Parkinsonsjúkdómi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Entakapón Karbídópa Levódópa

Markaðsleyfishafi: Williams & Halls | Skráð: 1. júlí, 2017

Lyfið inniheldur þrjú virk innihalds efni, levódópa, karbídópa og entakapón og er notað við parkinsonsveiki. Parkinsonsveiki orsakast af hrörnun taugafrumna, en lík sjúkdómseinkenni geta komið fram eftir heilaskaða, truflun á blóðflæði í heila eða sem aukaverkanir lyfja. Einkennin stafa af ójafnvægi milli taugaboðefnanna asetýlkólíns og dópamíns í heila, þaðan sem samhæfingu hreyfinga er stjórnað. Magn dópamíns minnkar og vægi asetýlkólíns verður þá hlutfallslega of mikið. Í parkinsonsveiki verður þetta vegna þess að taugafrumurnar hrörna sem framleiða dópamín. Levódópa umbreytist í dópamín í líkamanum og vegur með því upp ójafnvægið sem hefur náð að myndast. Margar aukaverkanir levódópa eru tilkomnar vegna áhrifa dópamíns utan miðtaugakerfisins, til dæmis á blóðþrýsting. Levódópa er notað hér með karbídópa en það er efni sem dregur úr þessum aukaverkunum. Efni þetta hindrar að levódópa breytist í dópamín utan miðtaugakerfisins og þar af leiðandi kemst meira levódópa til heilans. Með því að nota þessa samsetningu er hægt að gefa mun minni skammt af levódópa en annars þyrfti og draga þannig úr aukaverkunum. Entakapón eykur einnig áhrif levódópa með því að hindra niðurbrot þess í líkamanum, og um leið eykst það magn levódópa sem nær til heilans. Entakapón eitt og sér hefur hins vegar engin áhrif á parkinsonsveiki.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir. Töflurnar gleypist heilar.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 1 klst.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Í flestum tilfellum er engin þörf á að breyta mataræði. Próteinrík máltíð getur dregið úr virkni lyfsins.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef meira en 1 klst. er til næsta skammts skaltu taka eina töflu strax og næstu töflu á venjulegum tíma. Ef innan við 1 klst. er til næsta skammts skaltu taka eina töflu strax, bíða í eina klst. og taka þá aðra töflu. Þaðan í frá skaltu halda áfram eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni, annars er hætta á því að sjúkdómurinn versni. Ef töku lyfsins er hætt skyndilega getur það valdið mjög alvarlegum einkennum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Of stórir skammtar geta valdið auknum aukaverkunum af lyfinu. Hafðu samband við lækni ef stórir skammtar eru teknir eða ef óvenjuleg einkenni koma fram.

Langtímanotkun:
Aukaverkanir lyfsins, svo sem ósjálfráðar hreyfingar og geðræn áhrif, ágerast með tímanum. Þessar aukaverkanir leiða til þess að minnka verður skammta af levódópa, en um leið að bæta öðrum lyfjum við meðferðina til þess að halda einkennum sjúkdómsins niðri. Engu að síður kemur endanlega að því að hætta verður meðferð með levódópa vegna aukaverkana.


Aukaverkanir

Ef vart verður við einhverjar aukaverkanir skal ræða það við lækninn. Unnt er að losna við margar af þessum aukaverkunum með því að breyta skammtastærð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun        
Breytingar á hegðun eða skapferli        
Háþrýstingur        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hjartsláttarónot      
Kviðverkir, hægðatregða        
Munnþurrkur        
Ógleði, uppköst, niðurgangur        
Ósamhæfðar hreyfingar        
Rauðbrúnt þvag        
Svartar eða blóðugar hægðir      
Útbrot        
Verkur fyrir brjósti, mæði      
Þreyta, svefnleysi        
Þvagtregða      

Milliverkanir

Lyfið getur minnkað virkni járns. Því skal ekki taka lyfið með járni. Eftir að annað þeirra hefur verið tekið inn skal bíða í a.m.k. 2-3 klst. áður en hitt er tekið inn. Gæta skal varúðar þegar lyf við háþrýstingi og þunglyndi eru gefin samtímis þessu lyfi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú hafir átt við geðræn vandamál að stríða
  • þú sért með gláku
  • þú sért með hjarta-, lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með lungnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú eigir það til að falla skyndilega í svefn eða finnur fyrir miklum svefndrunga
  • þú hafir einhvern tíma fengið magasár eða krampa

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og lágum blóðþrýstingi og því skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.