Losec (afskráð Júní 2021)

Lyf við sársjúkdómi | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt. Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Ómeprazól

Markaðsleyfishafi: Astra Zeneca | Skráð: 1. janúar, 1999

Ómeprazól, virka efnið í lyfinu, dregur úr myndun á magasýru. Það er notað við sársjúkdómi í maga og skeifugörn, og líka við bólgu í vélinda vegna bakflæðis magasýru. Það er ennfremur notað, ásamt sýklalyfjum, við sýkingu af völdum bakteríunnar Helicobacter pylori. Ef ekki tekst að uppræta Helicobacter-sýkingu veldur hún endurteknum magasárum, og það þarf bæði sýklalyf og lyf sem minnka magasýruframleiðslu til að vinna á henni. Ómeprazól hindrar seyti magasýru úr sýrumyndandi frumum. Með þessum hætti dregur lyfið úr framleiðslu magasýrunnar. Aukaverkanir lyfsins eru fátíðar, og fæstar þeirra eru alvarlegar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Sýruþolnar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
20-40 mg á dag í 1-2 skömmtum. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Má hvorki tyggja þær né mylja. Töflunum má skipta í tvennt, hræra út í matskeið af ókolsýrðu vatni eða safa og drekka.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrifa gætir innan 2ja klst. Full áhrif nást innan 5 daga.

Verkunartími:
Um 24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Fullur bati næst gjarnan innan 2-4 vikna.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru óþægindi í meltingarvegi sem koma fyrir hjá 1-3% þeirra sem taka lyfið. Ef lyfið er tekið samtímis sýklalyfjum er tíðni aukaverkana hærri.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Höfuðverkur        
Kviðverkir og vindverkir        
Niðurgangur, hægðatregða        
Ógleði og uppköst        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og ginkgo geta dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta lifrarstarfsemi

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur ert magaslímhúð. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.