MicardisPlus (Afskráð feb 2023)

Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdróklórtíazíð Telmisartan

Markaðsleyfishafi: Boehringer Ingelheim | Skráð: 1. febrúar, 2008

MicardisPlus inniheldur tvö virk efni, telmisartan og hýdróklórtíazíð. Það er notað við háum blóðþrýstingi þegar nægilegur árangur hefur ekki náðst með einu lyfi og nauðsynlegt þykir að nota tvö lyf. Telmisartan er hjartalyf sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast angíótensín II blokkar. Það hindrar áhrif angíótensíns II, eins öflugasta æðaþrengjandi efnis í líkamanum. Auk æðaþrengjandi áhrifa minnkar angíótensín II vatnsútskilnað í nýrum, eykur rúmmál blóðs og stuðlar frekar að því að blóðþrýstingur hækkar. Telmisartan lækkar blóðþrýsting með því að víkka út æðar og skilja vatn út úr líkamanum. Telmisartan veldur færri aukaverkunum en þau lyf sem hindra myndun angíótensíns II og það þolist yfirleitt betur. Hýdróklórtíazíð flokkast til þvagræsilyfja. Lyfið lækkar blóðþrýsting, eykur einnig þvagmyndun í nýrum og losar líkamann við vökva. Samfara aukinni vatnslosun veldur hýdróklórtíazíð útskilnað margra salta, aðallega kalíums. Telmisartan getur hins vegar dregið úr þessu kalíumtapi. Í lyfinu MicardisPlus eru þessi lyf gefin saman til þess að ná fram enn meiri lækkun á blóðþrýstingi en mögulegt væri þegar lyfin eru gefin hvort í sínu lagi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 tafla á dag, helst alltaf á sama tíma dags. Hver tafla inniheldur 40 eða 80 mg af telmisartan og 12,5 mg af hýdróklórtíazíð.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 3 klst. Hámarksblóðþrýstingslækkandi verkun kemur fram innan 4-8 vikna.

Verkunartími:
A.m.k. 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Yfirleitt án vandkvæða. Æskilegt er að fylgst sé regulega með nýrnastarfsemi og jafnvægi salta í líkamanum.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Exem        
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Höfuðverkur, svimi, þreyta        
Kólesterólhækkun í blóði, blóðkalíumlækkun        
Kvíði        
Kviðverkir, niðurgangur, meltingartruflanir, magabólga        
Liðverkir, bakverkur, slitgigt, vöðvakrampar eða verkir í útlimum, vöðvaverkir        
Máttleysi        
Ristruflanir        
Sundl, svimi        
Sýkingar, flensulík einkenni        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Verkur fyrir brjósti        

Milliverkanir

Samhliða notkun kalíumsparandi þvagræsilyfja, kalíums og salta sem innihalda kalíum getur lyfið leitt til kalíumhækkunar í blóði. Einnig getur verið nauðsynlegt að breyta skömmtum af insúlíni og sykursýkilyfjum til inntöku samhliða notkun lyfsins. Fylgjast skal náið með styrk litíums í blóði ef það er tekið samhliða lyfinu. Sefandi lyf og þunglyndislyf geta aukið líkur á stöðubundnum lágþrýstingi. Samtímis notkun náttúrulyfsins gingko getur valdið hærri blóðþrýstingi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með aðra hjartasjúkdóma
 • þú sért með gallteppu
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með rauða úlfa (lupus)
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið þvagsýrugigt
 • þú hafir nýlega fengið mikinn niðurgang eða uppköst
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með aldósterónheilkenni

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Ekki er vitað hvort lyfið hefur áhrif á hæfni til aksturs en lyfið getur valdið svima og sleni. Ekki skal aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða. Ekki er æskilegt að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.