Natrilix Retard

Þvagræsilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Indapamíð

Markaðsleyfishafi: Les Laboratoires Servier | Skráð: 1. mars, 1999

Natrilix Retard, sem inniheldur virka efnið indapamíð, er þvagræsilyf af flokki súlfónamíða. Það hefur blóðþrýstingslækkandi verkun. Það eykur einnig þvagmyndun í nýrum og losar líkamann við vökva. Samfara aukinni vatnslosun eykur indapamíð útskilnað margra salta. Við þetta getur jafnvægi salta í líkamanum raskast og er indapamíð því oft gefið með kalíumi eða í samsetningum með öðrum efnum sem vega þessi áhrif upp. Til að koma í veg fyrir næturþvaglát er best að taka lyfið fyrri part dags.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1,5 mg að morgni. Forðatöflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Má ekki tyggja þær.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
12 klst.

Verkunartími:
Blóðþrýstingslækkun varir í allt að 8 vikur eftir að lyfjagjöf er hætt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ekki er ástæða til að hafa áhyggjur þótt einn skammtur gleymist. Best er að taka skammtinn þegar munað er eftir honum en óæskilegt er að taka lyfið að kvöldi þar sem það getur kallað á tíð þvaglát um nóttina. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdóms geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Yfirleitt án vandkvæða. Æskilegt er að fylgst sé reglulega með nýrnastarfsemi og jafnvægi salta í líkamanum.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Útbrot, kláði        

Milliverkanir

Kalíum í blóði getur hækkað ef lyfið er gefið samtímis þvagræsilyfjum sem draga úr kalíumútskilnaði. Almennt er æskilegt að fylgjast með kalíumþéttni í blóði hjá sjúklingum sem taka indapamíð.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú sért með þvagsýrugigt
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getum valdið breytingum á viðbrögðum sökum lækkunar á blóðþrýstingi. Því skal gæta varúðar við upphaf meðferðar.

Áfengi:
Veldur einnig auknum vökvaútskilnaði og því eru meiri líkur á vökvaskorti og timburmönnum. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.