Norlevo

Getnaðarvörn | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Levónorgestrel

Markaðsleyfishafi: Laboratoire HRA Pharma | Skráð: 1. janúar, 2005

Norlevo er neyðargetnaðarvörn sem hægt er að nota eftir samfarir, oft kölluð ?daginn eftir pilla?. Lyfið kemur í veg fyrir frjóvgun eftir óvarðar samfarir. Levónorgestrel er samtengt hormón með sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Levónorgestrel veldur breytingum á slímhúð legsins og frjóvguð eggfruma nær síður að hreiðra þar um sig. Leghálsslímið þykknar og sáðfrumur eiga erfitt með að komast upp leghálsinn. Ekki er hægt að fullyrða um öryggi þessarar getnaðarvarnar, þó er hún slakari en væri notuð venjuleg getnaðarvarnartafla. Eftir inntöku Norlevo getur orðið bið á næstu tíðablæðingu eða hún komið fyrr en venjulega. Norlevo er aðeins hugsað í neyðartilvikum og það er algerlega óviðeigandi sem almenn getnaðarvörn. Konum er ráðlagt að nota getnaðarvörn án hormóna fram að næstu blæðingum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
2 töflur í einum skammti sem fyrst eftir samfarir. Töflurnar gleypist með vatnsglasi. Því fyrr sem töflurnar eru teknar inn því öruggari er verkunin. Skammtinn þarf að taka innan 72 klst. frá óvörðum samförum. Ef kona kastar upp innan 3ja klst. frá inntöku lyfsins er ráðlagt að taka 2 töflur til viðbótar. Hver tafla inniheldur 750 míkrógrömm levónorgestrel.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarks blóðþéttni lyfsins næst eftir 1-2 klst.

Verkunartími:
1-2 sólarhringar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er tekið í einum skammti og einungis ætlað til notkunar í neyðartilfellum. Skammtinn þarf að taka innan 72 klst. frá óvörðum samförum.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er einungis ætlað til notkunar í neyðartilfellum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er aðeins ætlað til notkunar í neyðartilvikum og er algerlega óviðunandi sem almenn getnaðarvörn.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Eymsli og verkir í brjóstum        
Höfuðverkur, svimi        
Kviðverkir        
Ógleði og uppköst        
Seinkun á tíðablæðingum        
Útbrot og mikill kláði        
Þreyta        

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með bólgusjúkdóm í þörmum
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með lifrarsjúkdóm
  • þú sért með alvarlegan meltingarfærasjúkdóm

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Hætta á því að lyfið hafi áhrif á fóstur er þó talin hverfandi í þeim skömmtum sem það er notað.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk. Brjóstagjöf skal fara fram rétt fyrir inntöku lyfsins og bíða í a.m.k. 6 klst. með frekari brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið er eingöngu ætlað konum á barneignaraldri.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.