Palladon

Verkjalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdrómorfón

Markaðsleyfishafi: Norpharma | Skráð: 1. september, 2000

Palladon, sem inniheldur virka efnið hýdrómorfón, er gefið við miklum krabbameinsverkjum. Lyfið er skylt morfíni en kvalastillandi áhrif þess eru meiri en morfíns. Verkjastillandi áhrif eins skammts af hýdrómorfóni í inntöku í samanburði við morfín eru 7,5:1. Hýdrómorfón verkar aðallega á miðtauga- og þarmakerfi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðahylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir aldri, því hversu miklir verkirnir eru og fyrri notkun verkjalyfja. Forðahylkin gleypist heil. Má hvorki mylja þau né tyggja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 30 mín. eftir inntöku.

Verkunartími:
U.þ.b. 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu skammtinn sem fyrst og haltu síðan áfram að taka lyfið með sama millibili og áður frá þessum skammti. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef ástæður eru ekki lengur fyrir hendi fyrir því að lyfið var upphaflega gefið má hætta töku þess. Hafi lyfið verið tekið í langan tíma eða í stórum skömmtum gætu komið fram fráhvarfseinkenni þegar töku þess er hætt. Hafðu samband við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni sem fyrst. Ef öndun er hæg eða óregluleg eða ef meðvitund skerðist þarf að koma sjúklingi strax til læknis. Við ofskömmtun geta komið fram agnarsmá sjáöldur, öndunarbæling og lágur blóðþrýstingur. Í alvarlegri tilfellum geta komið fram truflanir í æðakerfi og djúpt dá. Meðferð byggist á því að opna öndunarveg og veita öndunaraðstoð. Við mikla ofskömmtun er mótefnið naloxón gefið í æð.

Langtímanotkun:
Þol getur myndast og sjúklingur orðið háður lyfinu.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hægðatregða, ógleði og uppköst        
Sjóntruflanir        
Sljóleiki, svimi        
Útbrot og mikill kláði        
Öndunarerfiðleikar      
Þvagtregða        

Milliverkanir

Hýdrómorfón eykur verkun róandi lyfja, svæfingalyfja, svefnlyfja og sefandi lyfja. Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og valeriana geta aukið sefandi áhrif lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með stækkun í blöðruhálskirtli
 • þú sért með vanvirkan skjaldkirtil
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með öndunarbælingu
 • þú sért með bráða kviðverki
 • þú sért með hækkaðan heilaþrýsting eða höfuðáverka
 • þú sért með krampa
 • þú sért að fara í aðgerð
 • þú sért með bólgu eða teppusjúkdóm í þörmum

Meðganga:
Lyfið getur haft áhrif á fóstur og/eða nýbura.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Oft nægja minni skammtar. Finna þarf hæfilega skammta til þess að ná hæfilegum áhrifum.

Akstur:
Lyfið getur valdið syfju og hefur áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í keppni.

Fíknarvandamál:
Palladon getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.