Paradorm

Verkjalyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Dífenhýdramín Paracetamól

Markaðsleyfishafi: Acare ehf | Skráð: 1. september, 2020

Paradorm inniheldur 2 virk innihaldsefni, paracetamól og dífenhýdramín. Paracetamól er verkjastillandi og hitalækkandi lyf sem hentar við verkjum sé engin bólga fyrir og er einnig notað til að slá á sótthita. Dífenhýdramín er andhistamín sem veldur syfju og svefnhöfga. Paradorm hentar því vel til notkunar við verkjum sem halda manni vöku s.s. höfuðverk, tannpínu, bakverk, gigtar- og vöðvaverk, og verkjum sem fylgja kvefi og flensu. Lyfið ertir ekki magaslímhúð og hentar þeim sem hafa fengið magasár eða eru viðkvæmir í maga.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og unglingar 16 ára og eldri: 2 töflur um það bil 20 mín fyrir svefn. 12-15 ára: 1 tafla um það bil 20 mín fyrir svefn. Ekki má taka lyfið í meira en 7 daga samfleitt án samráðs við lækni. Ef þú hefur tekið annað lyf sem inniheldur paracetamól (t.d. Panodil/Paratabs/Norgesic) þarf að líða að minnsta kosti 4 klst áður en lyfið er tekið.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Almennt innan 30 mín.

Verkunartími:
4-6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Sleppa skal skemmtinum sem gleymdist. Ekki taka 2 skammta til að bæta upp þeim skammti sem gleymdist.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar þess gerist ekki lengur þörf.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) vegna hættu á óafturkræfum lifrarskemmdum.

Langtímanotkun:
Ekki á að taka lyfið til lengri tíma, mest 7 daga í röð en þess samráðs við lækni.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru teknar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula      
Marblettir, blæðingar          
Sljóleiki, þreyta, munnþurrkur          
Útbrot og mikill kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Ekki má taka lyf sem innihalda andhistamín á sama tíma og Paradorm, það á einnig við um lyf sem eru notuð útvortis eða sem eru notuð til að meðhöndla kvef. Lyfið eykur róandi áhrif róandi-, svefn-, kvíðastillandi-, og ópíóíðverkjalyfja og skal ekki taka á sama tíma og Paradorm nema í samráði við lækni.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • hvort þú sért með gláku
 • grunur leiki á um þungun
 • þú sért með astma
 • þú sért með flogaveiki
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með sjúkdóm í blöðruhálskirtli
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með áfengissýki
 • þú þjáist af næringarskorti
 • þú sért undir 50 kg að þyngd
 • þú sért með porfýríu

Meðganga:
Ekki taka lyfið inn nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Ekki er ráðlagt að taka inn lyfið meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára nema með læknisráði.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Ekki aka bifreið ef þú hefur tekið inn lyfið.

Áfengi:
Ekki má neyta áfengis á sama tíma og lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Virkir áfengissjúklingar mega ekki taka lyfið. Sjúklingar með lifrarsjúkdóm mega ekki taka lyfið.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.