Rasilez

Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Aliskiren

Markaðsleyfishafi: Novartis Europharm | Skráð: 1. janúar, 2008

Rasilez inniheldur virka efnið aliskiren. Það er hjartalyf sem tilheyrir nýlegum flokki lyfja sem kallast renín blokkar. Það hindrar ensímið renín. Það hindrar áhrif angíótensíns II, eins öflugasta æðaþrengjandi efnis í líkamanum. Auk æðaþrengjandi áhrifa minnkar angíótensín II vatnsútskilnað í nýrum, eykur rúmmál blóðs og stuðlar frekar að því að blóðþrýstingur hækkar. Aliskiren lækkar því blóðþrýsting með því að víkka út æðar og skilja vatn út úr líkamanum. Rasilez er notað við of háum blóðþrýstingi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Tölfur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
150-300 mg í senn einu sinni á dag ásamt léttri máltíð, helst alltaf á sama tíma dags.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksblóðþrýstingslækkandi verkun kemur fram innan 2ja vikna.

Verkunartími:
24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Fituríkar máltíðir draga úr frásogi lyfsins.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Rannsóknir sýna að aukaverkanir eru álíka algengar og hjá einstaklingum sem ekki taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Niðurgangur        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Ekki skal neyta greipaldinssafa með Rasilez. Jóhannesarjurt getur haft áhrif á verkun lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með aðra hjartasjúkdóma
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir nýlega fengið mikinn niðurgang eða uppköst
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið skal ekki nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Ekki er vitað hvort lyfið hefur áhrif á hæfni til aksturs en blóðþrýstingslækkandi meðferð getur valdið svima og sleni. Ekki skal aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða. Ekki er æskilegt að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.