Sofradex

Augn- og eyrnalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dexametasón_ Framýcetín Gramicidín

Markaðsleyfishafi: Sanofi - Aventis | Skráð: 1. mars, 1980

Sofradex inniheldur 3 virk efni, sterann dexametasón og sýklalyfin framýcetín og gramicidín. Lyfið er annars vegar við bólgusjúkdómum í auga, hins vegar við kvillum í eyra eins og exemi í hlust, hlustarbólgu og hlustarbólgu með íferð. Dexametasón er steri sem hefur sömu áhrif og sterahormón sem eru framleidd í nýrnahettunum. Sterinn bælir myndun efna sem framkalla bólgu og virkja ónæmiskerfið og er vegna þessa notað við bólgum og ofnæmiseinkennum. Dexametasón er gjarnan í samsetningum með sýklahemjandi efnum sem hér hafa verið nefnd, og þá við kláða og útbrotum sem eru oft fylgikvillar sýkingu. Framýcetín er sýklalyf af flokki amínóglýkósíða og með svipaða virkni og lyfið neómýcín. Lyf í þessum flokki vinna á mörgum bakteríutegundum sem önnur sýklalyf gera ekki. Gramicidín er sýklalyf í hópi fjölpeptíða. Það er eingöngu notað útvortis og yfirleitt í samsetningum með öðrum sýklalyfjum eða sterum, eins og hérna.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augn- og eyrnadropar.

Venjulegar skammtastærðir:
Augndropar: Dreypist í auga 3-6 sinnum á dag. Þegar árangur hefur náðst skal minnka skammta smám saman. Eyrnadropar: 2-4 dropar í hlust 3-4 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif á bakteríur koma hratt fram, en mislangur tími líður þar til einkenni hverfa.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið jafn lengi og læknir segir til um. Ef notkun er hætt of snemma getur sýkingin náð sér á strik aftur, jafnvel þó að einkenni hennar hafi verið horfin.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Sofradex er eingöngu notað í skamman tíma við tilfallandi sýkingum og kláða í augum og eyrum. Lyfjameðferð í hlust má eingöngu standa yfir í fáeinar vikur.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting í eyra        
Erting og sviði í auga        
Í augu:            
Í eyru:            
Roði og bólga í augum eða augnlokum        
Skert heyrn        
Útbrot og mikill kláði        

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú notir augnlinsur
  • þú sért með gat á hljóðhimnu

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum. Sumar aukaverkanir lyfsins geta haft áhrif á akstur.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Lyfið inniheldur rotvarnarefni sem getur borist í mjúkar linsur. Ekki skal nota augnlinsur þegar um sýkingu í auga er að ræða, nema samkvæmt læknisráði.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.