Venlafaxin Actavis

Geðdeyfðarlyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Venlafaxín

Markaðsleyfishafi: Actavis | Skráð: 1. ágúst, 2009

Venlafaxin Actavis inniheldur virka efnið venlafaxín. Lyfið er nýlegt geðdeyfðarlyf með verkun og efnafræði sem eru ólík öðrum geðdeyfðarlyfjum. Áhrif þess á einkenni geðdeyfðar byggjast á áhrifum þess á virkni taugaboðefnanna noradrenalíns og serótóníns í heila, en lítil virkni þessara boðefna er talin valda geðdeyfð. Venlafaxín bætir skap geðdeyfðarsjúklinga, eykur líkamlega virkni, bætir matarlyst og eykur áhuga á daglegu lífi. Það hefur ekki róandi eða svæfandi áhrif, hefur minni áhrif á blóðþrýsting og veldur síður þyngdaraukningu en eldri geðdeyfðarlyf. Venlafaxín virkar á flest einkenni geðdeyfðar og hefur kvíðastillandi áhrif. Það er notað við geðdeyfð, einnig ef geðdeyfðin er kvíðatengd, almennri kvíðaröskun, félagsfælni og ofsahræðslu. Rannsóknir benda til þess að verkun venlafaxíns komi fram eftir styttri tíma en almennt gildir um geðdeyfðarlyf.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðahylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
37,5-375 mg í senn einu sinni á dag. Hylkin gleypist heil með mat á sama tíma á hverjum degi. Hylkin má ekki brjóta, tyggja eða leysa upp.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 2 vikur.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur. Lyfið er venjulega tekið í 3-6 mánuði eftir að einkenni hverfa.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Einnig er oft æskilegt að minnka skammta smám saman áður en töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Leitaðu læknis í öllum tilvikum. Ef vart verður við einkenni eins og hægan eða óreglulegan hjartslátt eða skerta meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Venlafaxín er tiltölulega nýtt lyf og áhrif af langtímanotkun lítið þekkt. Algengt er að lyfið sé tekið í 6 mánuði eftir að einkenni geðdeyfðar hverfa og engin sérstök vandamál fylgja töku lyfsins í þann tíma.


Aukaverkanir

Algengast er að fá ógleði og uppköst, en um 6% þeirra sem taka lyfið finna fyrir þeim aukaverkunum. Aukaverkanir lyfsins eru oftast mestar fyrst en mildast eða hverfa þegar meðferð er haldið áfram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytt húðskyn og sjón          
Geispar          
Gula          
Hraður hjartsláttur, hár blóðþrýstingur          
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni        
Höfuðverkur, svimi, þróttleysi          
Krampar        
Kvíði, taugaveiklun          
Lystarleysi, þyngdarbreytingar          
Minnkuð kynhvöt eða getuleysi          
Munnþurrkur, aukin svitamyndun          
Ógleði, uppköst, hægðatregða          
Rugl, svefntruflanir          
Tíðatruflanir          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Öndunarerfiðleikar        
Þvaglátstruflanir          

Milliverkanir

Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur haft áhrif á virkni lyfsins. Ekki er mælt með samtímis töku megrunarlyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hafir sögu um blæðingartilhneigingu
  • þú sért með sögu um árásargirni

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur dregið úr viðbragðsflýti. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Eykur hættu á að aukaverkanir lyfsins komi fram, því á ekki að neyta áfengis meðan lyfið er tekið. Almennt er mælt gegn því að neyta áfengis samhliða meðferð með geðdeyfðarlyfjum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.