Eligard

Lyf með verkun á innkirtla | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Leuprórelín

Markaðsleyfishafi: Recordati | Skráð: 1. júlí, 2006

Leuprórelín er notað gegn langt gengnu blöðruhálskirtilskrabbameini þegar brottnám eistna er ekki talið eiga við. Testósterónmagn í blóði eykst tímabundið í upphafi meðferðar en eftir um 2ja vikna meðferð með leuprórelíni minnkar myndun á testósteróni og þar sem mörg æxli í blöðruhálskirtli eru andrógenháð (karlhormón) getur það leitt til þess að það dregur úr vexti æxlisins og rýrnun verður á æxlunarfærum. Þetta veldur því að sæðismyndun minnkar en þegar lyfjameðferð er hætt verður hún aftur eðlileg.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
7,5 mg gefin undir húð á 4ra vikna fresti eða 22,5 mg á 3ja mánaða fresti.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
U.þ.b. 3-5 vikur eftir fyrsta skammt.

Verkunartími:
Eftir gjöf lyfsins næst mælanlegt magn leuprórelíns allan tímann á milli lyfjagjafa.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymsluþol fullbúins stungulyfs er 30 mín. við stofuhita.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er gefið af sérþjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki, hafið samband við það.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafið samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf náið með sjúklingi eftir lyfjagjöf.


Aukaverkanir

Í upphafi meðferðar fær um helmingur sjúklinga hitakóf en oftast lagast þessi óþægindi með tímanum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erfiðleikar með þvaglát, næturþvaglát        
Eymsli í brjóstum, brjóstastækkun        
Hitakóf        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hjartsláttarónot, háþrýstingur      
Liðverkir        
Ófrjósemi, minnkun á eistum        
Ógleði, niðurgangur, meltingartruflanir        
Staðbundnir verkir og eymsli á stungustað        
Útbrot og kláði        
Þreyta        
Þvagfæra- eða húðsýking      
Þyngsli fyrir brjósti      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið er ekki ætlað konum á barneignaraldri.

Brjóstagjöf:
Lyfið er ekki ætlað konum á barneignaraldri.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.