Imogaze

Lyf gegn starfrænum meltingartruflunum | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Símetikón

Markaðsleyfishafi: McNeil Sweden | Skráð: 1. desember, 2008

Imogaze inniheldur sílikonsambandið símetikón en það er lyfjafræðilega óvirkt efni. Sílikonsambönd minnka yfirborðsspennu í slími maga og þarma og með því móti losnar loft auðveldar úr slími meltingarfæranna. Sílikonsambönd eru notuð við uppþembu og óþægindum vegna aukins lofts í maga og þörmum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 hylki í senn (420 mg) í lok hverrar meginmáltíðar. Hylkin gleypist heil með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Árangur meðferðar kemur ekki að fullu í ljós fyrr en eftir 2 daga.

Verkunartími:
Lyfið hefur verkun í nokkrar klst. eftir inntöku.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins notað við tilfallandi einkennum.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar einkenni eru ekki lengur til staðar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ætlað til notkunar í skamman tíma eða í mesta lagi 10 daga í senn


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi hægðatregðu

Meðganga:
Lyfið hefur ekki áhrif á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst ekki í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.